GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704002882023 GESCHICHTE DER DEUTSCHEN KULTUR II Ders 2 4 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin Alman Kültür tarihinin başlangıcından itibaren, yani ilk “Alman“ oluşumu olan Germenlerden başlayarak anlayabilmelerini, inceleyebilmelerini, Ortaçağ dönemindeki feodal düzenini inceleyebilmelerini, Hıristiyanlığın Avrupa’da yaygınlaşması ile birlikte kilisenin ve ruhbanlığın artmasını ve bu durumun eğitim, bilim, sanat ve politikaya olan etkilerini yorumlayabilmelerini, Aydınlanma döneminin etkilerini, Fransız İhtilalı’nın Avrupa üzerinde yarattığı değişimi ve I. Ve II. Dünya Savaş’ının çıkışını Nasyonal–sosyalist dönem ve Hitler dönemini inceleyerek tarihi daha iyi kavramalarını, tarihsel oluşumlardan yola çıkarak tarihsel bir .ng.rüye sahip olmalarını ve farklı kültürlere karşı hoşg.rü geliştirmelerini sağlamaktır.


DAAD Lek. Dr. Daniel Schreiner


1 Karmaşık tarihi ve kültürel sorunları irdelemek için eleştirel ve analitik düşünceyi kullanabilme
2 Öğrencilerin Alman tarihi, toplumu, bilimi, teknolojisi, sanatı ve kültürü hakkında çok yönlü gelişimini sağlayabilme
3 Tarihsel bir olayı, bir düşünceyi .zgün bir metne d.nüştürme becerisi
4 Alman Kültürünün mimari ve tarihi alanlardaki bilgilerini yorumlama becerisi
5 Kültürel, sosyal ve toplumsal olayları tanıyabilme.
6 İki kültür arasındaki bağlantıyı kavrayabilme
7 Tarihsel olaylardan yola çıkarak günümüz olaylarını değerlendirebilme yeteneği.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Alman Kültür tarihinin başlangıcından itibaren dönemsel özelliklerinin incelenmesi, o döneme has kavramların ve oluşumlarının tanıtılması. Alman Tarihinin, edebiyatının ve kültürünün açıklanması. Bununla birlikte Alman Kültür tarihinden yola çıkarak tüm Avrupa tarihini daha iyi anlayabilme. Dinsel, fikirsel ve felsefe alanındaki farklılıklara karşı bilincin geliştirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve amacının anlatılması.
2 Reformasyon ve Karşı Reformasyon
3 30 yıl savaşları
4 Aydınlanma döneminin oluşumu felsefi metinlerdeki yansımaları
5 Alman ve Türk kültürü arasındaki farklılıklar ve ortaklıklar
6 Alman ve Türk kültürü arasındaki farklılıklar ve ortaklıklar
7 Alman ve Türk kültürü arasındaki farklılıklar ve ortaklıklar
8 Ara Sınav
9 Fransız İhtilali ve etkileri
10 Napoleon
11 Prusya, Avusturya Imparatorluğu
12 I. Dünya Savaşı
13 II. Dünya Savaşı
14 Bireysel ya da grup olarak öğrenci sunumları
15 Bireysel ya da grup olarak öğrenci sunumları
16 Final Sınavı

Gössmann, Deutsche Kulturgeschichte -Parry, Menschen, Werke, Epochen. Eine Einführung in ide deutsche Kulturgeschichte -Deutsche Geschichte in Schlaglichtern -Meiser, Schlüssel zur GeschichteYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 6 2 12
Alan Çalışması 5 2 10
Proje Hazırlama 2 5 10
Proje Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 6 1 6
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 1 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Ev Ödevi 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 7 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek