GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704001782023 KONTRASTIVE GRAMMATIK II Ders 1 2 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin temel amacı öğrencilerin Alman ve Türk dil bilgisini karşılaştırmalı bir yöntemle inceleyebilme; öncelikle her iki dil için önemli gramer kurallarının kavrayabilme ve bu kuralların uygulamalar üzerinde analiz edebilme yetileri sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Kadir Albayrak


1 Alman dili grameri ve Türk dilinin grameri arasında ilişki kurabilme.
2 Alman dilinde yer alan gramer kavramları örneklerle ilişkilendirebilme
3 Türk dilinde yer alan kavramaları kavrayabilme
4 Alman dilini ve Türk dilinin gramer yapılarını örneklerle karşılaştırabilme.
5 Alman dilinde söz dizimsel analiz yapabilme.
6 Alman dilinde söz dizimsel analiz yapabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Fiiller, sıfatlar, zamirler , cümle analizi , metin analizi bağlaçlar, zarflar, vs.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtımı
2 Yüklemler
3 Almancada yüklemler ve türleri
4 Almanca metinlerde yüklem analizi
5 Almanca metinlerde yüklem analizi
6 Türkçeden Almancaya çeviri (Yüklemler)
7 Yüklem türleri ve Kompozisyon
8 Arasınav
9 Metin ve Kohäsion kuramı
10 Metin ve Rekkurenz
11 Metin ve Pro – formlar
12 Pro – formlar
13 Deixis
14 Anaphora / Kataphora
15 Öğrencilerin Sunumları
16 Final Sınavı

Derste verilecek.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Alan Çalışması 12 1 12
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 2 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22
Ev Ödevi 12 1 12
Toplam İş Yükü (saat) 134

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek