GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
712002542012 GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Bu ders öğrencilerin sanat tarihi hakkında bilgi edinmesini amaçlar


Öğr. Gör. Dr. Barış EROĞLU


1 Sanat Tarihinin çalışma yöntemlerinin öğrenilmesi.
2 Sanat Eserlerinin incelenmesi ve çeşitli sanatsal dönemlerin özelliklerini kavrayabilme.
3 Sanat tarihi ve eserler üzerinde edindiği bilgileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme.
4 Sanat Tarihi ile ilgili çeşitli araştırmalar yapabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sanat Tarihi yöntemleri Avrupa sanatından eserlerin incelenmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanıtım
2 Sanat tarihi yöntemleri
3 Sanat tarihi yöntemleri
4 Avrupa sanatı genel giriş
5 Barok Sanat
6 Neo-Klasisizm
7 Romantizm
8 Romantizm
9 Vize Sınavı
10 Realizm
11 Empresyonizm
12 Post-Empresyonizm, Neo-Empresyonizm
13 Fovizm, Ekspreyonizm
14 Kübizm, Fütürizm, Avangard Sanat
15 Dönemin genel değerlendirmesi, tartışma.
16 Final Sınavı

Cömert, B. Mitoloji ve İkonografi, Ayraç, Ankara, 1999. Demosey, A. An Encyclopaedic Guide to Modern Art: Styles, Schools and Movements, Thames ve Hudson, Singapore, 2002. Lynton. N, Modern Sanatın Öyküsü. (Çev. C. Çapan- S. Öziş) Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004. Gombrich,E.H. Sanatın Öyküsü, (Çev. B. Cömert), Remzi Kitabevi. İstanbul, 1992. Janson, H.W. ve Janson, A. F. History of Art, Harry N.Abrams, New York, 2001Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 15 2 30
Bireysel Çalışma 8 1 8
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 2 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek