GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
713002402012 ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Anadolu toprakları üzerinde yaşayan kültürler ve bu kültürlerin arkeolojik verilerini değerlendirmek


Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ERDOĞAN


1 Anadolu arkeolojisi konusunda bilgi sahibi olma
2 Anadolu kültürlerini tanıyabilme
3 Anadolu'da yaşamış olan kültürlerin ortaya koydukları arkeolojik eserler konusunda bilgi sahibi olma
4 Anadolu toprakları üzerinde yaşamış olan kültürlerin birbirleri ile ilişkileri konusunda yorum yapabilme
5 Anadolu antik kentleri hakkında bilgi sahibi olma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Anadolu toprakları üzerinde yaşayan kültürler, bu kültürlerin arkeolojik kalıntıları, antik kentler, yerleşimler, höyükler, buluntular


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Anadolu Coğrafyası, Anadolu Kültürel Kronolojisi, Tarih Dönemleri
2 İnsanlığın ortaya çıkışı ve yayılımı, Anadolu'ya geçişleri ve Anadolu'da görülen ilk kültürler
3 Anadolu Uygarlıklarına Giriş
4 Anadolu'da Neolitik Dönem, Çatalhöyük, Göbeklitepe vb. yerleşim alanlarının incelenmesi
5 Anadolu'da Tunç Çağlar, Anadolu'da görülen Tunç çağları yerleşimleri
6 Anadolu'da Demir Çağı Dönemi ve Demir Çağ yerleşimleri
7 Anadolu'nun Yerli Halkları
8 Ara Sınav
9 M.Ö. 1. Binde Anadolu'nun Coğrafi, Kültürel ve Siyasi Yapısı
10 Anadolu'da Hellen Kültürü, Yerleşim Alanları
11 Anadolu Antik Kentleri
12 Anadolu'da Roma Kültürü ve Yerleşimleri
13 Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılar ve bu kazıların Anadolu Arkeolojisine Katkıları
14 Anadolu Arkeolojisi üzerine film gösterimi
15 Anadolu Arkeolojisi üzerine genel bir değerlendirme
16 Yıl Sonu Sınavı

E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları W. Radt, Pergamon J. Mellaart, Çatalhöyük, Anadolu'da Neolitik Bir Kent V. Sevin, Anadolu Arkeolojisi S. Gür, İlk İnsandan Selçuklu'ya Anadolu Uygarlıkları ve Antik Şehirler E. Yazıcı, Efes ve İon Kentleri Y. Yılmaz, Türkiyenin Antik Kentleri L. Sepici, GöbeklitepeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 11 2 22
Tartışma 5 1 5
Bireysel Çalışma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12
Okuma 4 1 4
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek