GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705001092020 LITERARY CONCEPTS I Ders 1 1 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, edebiyat ve metin incelemelerine giriş olarak öğrencilerin temel edebiyat kavramlarını öğrenmelerini ve metin analizi becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.


Dr. Gülden Hatipoğlu, Dr. Önder Çetin


1 Metin ve bağlam, anlam ve bağlam ilişkilerini anlayabilme.
2 Metafor ve sembol gibi figüratif dil kullanımlarını tanıma ve bunları metin içerisinde saptayarak metnin analizinde kullanabilme.
3 İroni türlerini bilme.
4 Hiciv türlerini bilme.
5 Edebi metinleri karakter, kurgu yapısı ve tema gibi öğeler üzerinden analiz edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bağlam, bağlam türleri; metin-bağlam-anlam ilişkisi; metafor ve sembol gibi temel figüratif dil kullanımları; ironi ve hiciv türleri gibi bilgi kategorileri; karakter, kurgu, tema vb. metin öğelerinin öğrenilmesi ve bunların dünya edebiyatından örnek metinler üzerinden incelenmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacı ve kapsamının anlatılması; “metin” kavramı üzerine tartışma
2 Metin ve bağlam ilişkisi, Anlam ve bağlam ilişkisi, Bağlam türleri
3 Denotasyon ve Konatasyon, Robert Graves, “The Naked and the Nude” İmge ve Sembol, Robert Browning, “Meeting at Night” ve “Parting at Morning”
4 Simile, metafor Jorge Luis Borges, “The Aleph”
5 Metonymy, synecdoche
6 Allusion W. H. Auden, “Musée des Beaux Arts” William Blake, “A Poison Tree”
7 Paradoks ve Oksimoron William Wordsworth, “Composed Upon Westminster Bridge” John Donne, “Death Be Not Proud”
8 Ara Sınav
9 İroni, Kozmik ironi Stephen Crane, “The Open Boat”
10 Sokratik ironi Plato, Symposium
11 Hiciv Jonathan Swift, A Modest Proposal
12 Dostoevsky, “Bobok”
13 Herman Melville, “Bartleby, the Scrivener”
14 Kafka, “A Hunger Artist”
15 Myles na Gopaleen , “Two in One”
16 Final Sınavı

Metinler: Alexander Pope, “Epigram Engraved On The Collar Of A Dog Which I Gave To His Royal Highness” Robert Graves, “The Naked and the Nude” Robert Browning, “Meeting at Night” ve “Parting at Morning” Jorge Luis Borges, “The Aleph” W. H. Auden, “Musée des Beaux Arts” William Blake, “A Poison Tree” William Wordsworth, “Composed Upon Westminster Bridge” John Donne, “Death Be Not Proud” Stephen Crane, “The Open Boat” Plato, Symposium Jonathan Swift, A Modest Proposal Dostoevsky, “Bobok” Herman Melville, “Bartleby, the Scrivener” Kafka, “A Hunger Artist” Myles na Gopaleen, “Two in One” Yardımcı kitaplar: Abrams, M. H. Glossary of Literary Terms. 5th Edition. Colebrook, Claire. Irony. London and New York: Routledge, 2004. Lentricchia, F. & McLaughlin, T. Eds. Critical Terms for Literary Study. Chicago and London: University of Chicago Press, 1990. Punter, David. Metaphor. London and New York: Routledge, 2007.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 3 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 5 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 5 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 5 3 4 4 4 4 4
ÖÇ 5 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek