GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705002032020 INTRODUCTION TO DRAMA I Ders 2 3 4,00

Lisans


İngilizce


Bu derste öğrencilerin, tiyatronun tarihsel olarak ortaya çıkışı konusunda genel bir bilgi edinmeleri, tiyatronun kökenlerini oluşturan dinamikleri sorgulamaları, türsel özelliklerini tanımaları, tragedya, komedya ve diğer tiyatro türlerini incelemeleri, bu kapsamda Batı kültürüne yön veren Antik Yunan tiyatrosundan, ortaçağ, Rönesans ve 17. Yüzyıl İngiliz tiyatrosuna kadar farklı metinleri okumaları, bu metinler üzerinde çalışırken özgün tartışmalar yürütebilmeleri ve genel olarak tiyatronun temellerine aşina olmaları amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu, Dr. Sena Şahini


1 Tiyatronun gelişimini kronolojik olarak izleyebilme.
2 Tiyatronun temel özelliklerini tanıyabilme.
3 Dünya tiyatrosu ve İngiliz tiyatrosunun genel özelliklerini değerlendirebilme.
4 Tragedya türünün temel unsurlarını saptayabilme.
5 Komedya türünün temel unsurlarını saptayabilme.
6 Tiyatronun alt türlerinin temel unsurlarını saptayabilme.
7 Tiyatronun farklı dönemlerine ait eserleri değerlendirebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tiyatronun kökeni ve unsurları hakkında genel bilgilendirme ve Antik Yunan tiyatrosu, tragedya, komedya ve tiyatronun diğer alt dallarının incelenmesi ve bu türlerde verilen seçme metinler ışığında tiyatronun konumu ve önemini incelemek.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Ders programının dağıtımı ve açıklaması
2 Tiyatronun Kökeni ve Temel Unsurları: Trajedi ve Komedi
3 Antik Yunan Tragedyası Okuma: Aristotle: Poetika Sophocles: Kral Oedipus
4 Tragedya’nın temel özellikleri Okuma: Sophocles: Antigone
5 Komedya’nin temel özellikleri. Eski Komedi dönemi Okuma: Aristophanes: Lysistrata
6 Komedya’nin temel özellikleri Yeni Komedi Dönemi Okuma: Plautus, The Pot of Gold
7 Ortaçağ ve Rönesans Tiyatrosunun Özellikleri Okuma: Christopher Marlowe, Doktor Faustus
8 Okuma: Doktor Faustus
9 Vize sınavı
10 Ortaçağ ve Rönesans Tiyatrosunun Özellikleri Okuma: Shakespeare: Macbeth
11 Okuma: Shakespeare, Macbeth
12 Shakespeare, Macbeth
13 Rönesans Tiyatrosu ve Komedya Okuma: Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream
14 Okuma: Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream
15 Genel Tekrar

Edebi Metinler Sophocles, Oedipus Rex Sophocles, Antigone Plautus, The Pot of Gold Marlowe, Doctor Faustus Shakespeare, Macbeth Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream Yardımcı Kaynaklar Aristotle. Poetics. Trans. S.H. Butcher. Bentley, Eric. The Life of the Drama. New York: Atheneum, 1964. Bentley, Eric. In Search of Theatre. New York: Vintage, 1953. Gainor, J. Ellen, Stanton B. Garner Jr., Martin Puchner, The Norton Anthology of Drama Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms/ Seventh Edition.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
Okuma 10 6 60
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 4 4
ÖÇ 3 4 5 5 4 3
ÖÇ 4 5 5 3 4 4 3
ÖÇ 5 4 4 4 5 5 3 4 3
ÖÇ 6 5 4 5
ÖÇ 7 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek