GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705002072020 INTRODUCTION TO LINGUISTICS Ders 2 3 4,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin, dilbilimin temel kavramlarını tanıyabilmelerini; dilin yapısal özelliklerini açıklayabilmelerini; Sesbilim (Phonetics), Sesdizimi (Phonology), Biçimbilim (Morphology), Tümcebilim (Syntax), Anlambilim (Semantics), ve Edimbilim (Pragmatics) gibi dilbilim alanlarını kavrayabilmelerini; ve dil bilincinin oluşmasını sağlamaktır.


Doç. Dr. Züleyha Çetiner Öktem


1 Dilin doğası ve yapısı hakkında bilgi sahibi olabilme
2 Dilin temel öğelerini kavrayabilme
3 Dilbiliminin temel alanlarını saptayabilme
4 Dilin yapısal özelliklerini tanımlayabilme.
5 Dili ses, biçim ve anlam bakımından inceleyebilme
6 Sesbilim, Sesdizimi, Biçimbilim, Tümcebilim, Anlambilim, ve Edimbilim örneklerini çözümleyebilme
7 Dil bilinci oluşturabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sesbilim (Phonetics), Sesdizimi (Phonology), Biçimbilim (Morphology), Tümcebilim (Syntax), Anlambilim (Semantics), ve Edimbilim (Pragmatics)


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Dil ve Dilbilimi Üzerine
2 İnsan Dilinin Doğası
3 Dil Nedir?
4 Sesbilim: Dilin Sesleri
5 Sesbilim: Dilin Sesleri
6 Sesdizimi: Ses Örüntüleri ve Fonksiyonları
7 Sesdizimi: Ses Örüntüleri ve Fonksiyonları
8 Ara Quiz
9 Biçimbilim: Kelimenin Yapısı ve Analizi
10 Biçimbilim: Kelimenin Yapısı ve Analizi
11 Tümcebilim: Cümlenin Yapısı ve Analizi
12 Tümcebilim: Cümlenin Yapısı ve Analizi
13 Anlambilim: Anlam incelemeleri
14 Edimbilim: Bağlam ve Anlam
15 Genel Değerlendirme
16 Final Quiz

Ders Kitabı:  Fromkin, Victoria, et al. An Introduction to Language. 9th International Edition. Canada: Wadsworth Cengage Learning, 2011. Yardımcı Kaynaklar:  Akmajian, Adrian, et al. Linguistics: An Introduction to Language and Communication. 6th Edition. Cambridge, MA: The MIT Press, 2010.  Finegan, Edward. Language: Its Structure and Use. 5th Ed. Boston: Thomson Wadsworth, 2008.  Yule, George. The Study of Language. 4th Ed. Cambridge: Cambridge UP, 2010.  For IPA Charts: https://www.internationalphoneticassociation.org/content/ipa-chart  IPA Charts with sounds: http://www.yorku.ca/earmstro/ipa/Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Quiz 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Quiz 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 2 4 8
Derse Katılım 14 3 42
Okuma 12 2 24
Quiz için Bireysel Çalışma 2 18 36
Toplam İş Yükü (saat) 110

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 4 5
ÖÇ 4 4 5
ÖÇ 5 5 4 2
ÖÇ 6 5 5 5 2
ÖÇ 7 2 3 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek