GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705002042020 INTRODUCTION TO DRAMA II Ders 2 4 4,00

Lisans


İngilizce


Bu derste öğrencilerin tiyatronun 19. ve 20. Yüzyıldaki gelişimini ve türsel özelliklerini tanımaları, bu dönemlere ait farklı türde tiyatro akımlarını incelemeleri, tiyatroyu şekillendiren dinamikleri sorgulamaları ve bu kapsamda okutulan metinleri analitik bir bakış açısıyla değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu, Dr. Sena Şahini


1 19. ve 20. Yüzyıl tiyatrosunun temel özelliklerini tanıyabilme.
2 19. ve 20. Yüzyıl tiyatrosunun gelişimini farklı tiyatro akımları çerçevesinde izleyebilme.
3 Dünya tiyatrosu ve İngiliz tiyatrosunun pre-modern, modern ve postmodern özelliklerini değerlendirebilme.
4 Farklı tiyatro akımlarının temel unsurları saptayabilme.
5 Tiyatronun farklı akımlarına ait eserleri özgün bir bakış açısıyla değerlendirebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


19. ve 20. yüzyıl tiyatrosu hakkında genel bilgilendirme; tiyatroya yön veren (Realist, Sosyal Realist, Naturalist, Avant-Garde, Absurd vb.) çeşitli akımları ve türleri farklı metinler ışığında değerlendirerek tiyatronun o dönemlerdeki konumu ve önemini inceleme ve kavrayabilme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Tiyatronun 19. Yüzyıldaki Gelişimi
2 Naturalist ve Realist Tiyatronun Temel Özellikleri
3 Realist Tiyatronun temel özellikleri Okuma: Ibsen, A Doll’s House
4 Realist Tiyatronun temel özellikleri Okuma: Ibsen, A Doll’s House
5 19. yüzyıl İngiliz Tiyatrosunun Genel Özellikleri
6 Yüzyıl sonu ve Victoria Dönemi Tiyatrosu Okuma: Oscar Wilde, Lady Windermere’s Fan
7 Yüzyıl sonu ve Victoria Dönemi Tiyatrosu Okuma: Oscar Wilde, Lady Windermere’s Fan
8 Film Gösterimi
9 Ara Sınav
10 Sınav Haftası
11 Modern Trajedinin Genel Özellikleri Okuma: Synge, Riders to the Sea
12 Modern Trajedinin Genel Özellikleri Okuma: Synge, Riders to the Sea
13 Absürd Tiyatronun temel özellikleri. Okuma: Edward Albee, Zoo Story
14 Absürd Tiyatronun temel özellikleri. Okuma: Edward Albee, Zoo Story
15 1980’ler ve Drama Okuma: Howard Brenton, The Genius
16 Final Sınavı

Edebi Metinler Henric Ibsen, A Doll’s House Oscar Wilde, Lady Windermere’s Fan Synge, Riders to the Sea Edward Albee, Zoo Story Howard Brenton, The Genius Yardımcı Kaynaklar Aston, Elaine, Janelle Reinelt. The Cambridge Companion to Modern British Women Playwrights. Drain, Richard. Twentieth-Century Theatre: A Sourcebook. Innes, Christopher. Modern British Drama: 1890-1990.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 4
ÖÇ 3 4 5 5 4 3 4
ÖÇ 4 5 5 3 4 3
ÖÇ 5 4 4 4 5 5 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek