GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003012020 MEDIEVAL LITERATURE AND CULTURE Ders 3 5 6,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin; Ortaçağ Avrupa edebiyatı ve kültürünü tanımasını, Ortaçağ düşüncesini kavramasını, inançların ebebiyat ve kültürü nasıl etkilediğini kavrayabilmesini, kıta Avrupası ile İngiltere arasındaki (politik, dini, felsefi, edebi, kültürel) ilişkiyi saptayabilmesini, Ortaçağ’da temelleri atılan gelişmelerin günümüze dek nasıl geldiğini ve günümüzü ne şekilde etkilemeye devam ettiğini belirleyebilmesini sağlamaktır.


Doç. Dr. Züleyha Çetiner Öktem


1 Ortaçağ Avrupasının politik, dini, felsefi, edebi, kültürel özelliklerini tanıyabilme.
2 Ortaçağ edebiyatını ve kültürünü tanımlayabilme.
3 Ortaçağ düşüncesinin edebiyat ve kültüre olan etkilerini kavrayabilme.
4 Ortaçağa özgün metin türlerini saptayabilme.
5 Ortaçağ metinlerini çözümleyebilme.
6 Ortaçağ Kıta Avrupasındaki gelişmelerin İngiltere’ye olan etkilerini analiz edebilme.
7 Ortaçağ metinlerinin günümüz eserleri ve kültürüne olan etkisini değerlendirebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders ortaçağ zihnini şekillendiren canavar imgelerini incelemeyi amaçlamaktadır. Belli başlı ortaçağ metinlerini inceleyerek bu metinlerin günümüzde karşımıza çıkan kültürel meselelere, özellikle kimlik oluşumuna dair, nasıl ışık tuttuklarını keşfedeceğiz. Ortaçağ metinlerini analiz ederek üzerinde duracağımız konu canavarın nasıl Ötekileştirildiği ve Ötekinin nasıl canavarlaştırıldığıdır. Canavarlaştırılan Öteki ve Ötekileştirilen canavarlar vasıtasıyıla kimlik oluşumunun nasıl inşa edildiği tartışılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Canavar Teorisi & Canavarlaştırılan Ötekiyi Anlamak Introduction: Monster Theory & Understanding the Monstrous Other
2 Makale: Jeffrey Jerome Cohen “Monster Culture (Seven Theses)” Makale: Bettina Bildhauer and Robert Mills “Introduction: Conceptualizing the Monstrous”
3 Beowulf and Grendel (pp. 3-81 from Beowulf – translated by Seamus Heaney)
4 Beowulf and Grendel’s Mother (pp. 83-149 from Seamus Heaney’s Beowulf )
5 Beowulf and the Dragon (pp. 149-213 from Seamus Heaney’s Beowulf )
6 Film Haftası: Beowulf and Grendel (2005-103 min.)
7 Sir Gawain and the Green Knight (pp. 17-93 – translated by J.R.R. Tolkien ) Makale: Jeffrey Jerome Cohen “Exorbitance”
8 Proje Teslimi 1
9 Chaucer’s “Tale of Sir Thopas” (pp. 212-217) and Nazmi Ağıl’s “Sir Topaz Hikayesi” (pp. 211-219) Makale: Jeffrey Jerome Cohen “The Giant of Self-Figuration: Diminishing Masculinity in Chaucer’s ‘Tale of Sir Thopas’”
10 Egil and Asmund, in Seven Viking Romances (pp. 228-257) Excerpts from Laxardal saga [chapters 10 (pp. 285-286), 17 (pp. 297-298), and 24 (pp.315-317)] Makale: William Sayers “The Alien and Alienated as Unquiet Dead”
11 Marie de France Bisclavret (pp. 68-72) Gerald of Wales, Excerpts from The Topography of Ireland (pp. 29-31 chapters from part I: 26, 27, 28; pp. 44-47 chapters from part II: 18, 19, 20, 21)
12 Makale: Caroline Walker Bynum “Metamorphosis, or Gerald and the Werewolf” Makale: Asa Simon Mittman “The Other Close at Hand_ Gerald of Wales and the ‘Marvels of the West.’”
13 John Mandeville, Excerpts from Mandeville’s Travels [chapter 22; pp.154-162] and [chapter 31; pp. 217-225] Makale: Sarah Salih “Idols and Simulacra: Paganity, Hybridity and Representation in Mandeville’s Travels”
14 Marco Polo, Excerpts from The Travels of Marco Polo [chapter 22: Of the Old Man of the Mountain; pp. 73-77]; [chapter 34: Of the Islands of Males and Females; pp. 388-389] and [chapters 47, 48, 49: Of Great Turkey; pp. 414-419]
15 Genel değerlendirme [Proje Teslimi 2]
16 Final Sınavı

GEREKLİ METİNLER Edebiyat:  Beowulf. A New Verse Translation by Seamus Heaney. New York and London: W.W. Norton ve Company, 2000.  Chaucer, Geoffrey. “Tale of Sir Thopas.” In The Riverside Chaucer. Edited by Larry D. Benson and F. N. Robinson. 1987. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 1988.  Chaucer, Geoffrey. “Sir Topaz Hikayesi.” In Canterbury Hikayeleri, translated by Nazmi Ağıl. 1994. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2010.  “Egil and Asmund.” In Seven Viking Romances. London: Penguin Books, 1985.  Gerald of Wales. The Topography of Ireland, translated by Thomas Forester. Cambridge, Ontario: In parenthesis Publications, 2000. (www.yorku.ca/inpar/topography_ireland.pdf)  John Mandeville. Mandeville’s Travels. London: Oxford University Press, 1968.  “Laxardal saga.” In The Sagas of the Icelanders: A Selection. New York: Penguin Books, 2001.  Marco Polo. The Travels of Marco Polo the Venetian. London: J. M. Dent and Sons Ltd., 1914.  Marie de France. “Bisclavret.” In The Lais of Marie de France. London: Penguin Books, 2003. 68-72.  Sir Gawain and the Green Knight, translated by J.R.R. Tolkien. London: HarperCollinsPublishers, 1995. Makaleler:  Bildhauer, Bettina and Robert Mills (eds.). “Introduction: Conceptualizing the Monstrous.” In The Monstrous Middle Ages. Toronto and Buffalo: University of Buffalo Press, 2003. 1-27.  Bynum, Caroline Walker. “Metamorphosis, or Gerald and the Werewolf.” In Metamorphosis and Identity. New York: Zone Books, 2001. 77-111.  Cohen, Jeffrey Jerome. “Monster Culture (Seven Theses).” In Monster Theory: Reading Culture. Edited by Jeffrey Jerome Cohen. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 1996. 3-25.  -----. “The Giant of Self-Figuration: Diminishing Masculinity in Chaucer’s ‘Tale of Sir Thopas.’” In Of Giants: Sex, Monsters, and the Middle Ages. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 1999. 96-118.  -----. “Exorbitance.” In Of Giants: Sex, Monsters, and the Middle Ages. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 1999. 142-183.  Mittman, Asa Simon. “The Other Close at Hand: Gerald of Wales and the ‘Marvels of the West.’” In The Monstrous Middle Ages. Edited by Bettina Bildhauer and Robert Mills. Toronto and Buffalo: University of Buffalo Press, 2003. 97-112.  Salih, Sarah. “Idols and Simulacra: Paganity, Hybridity and Representation in Mandeville’s Travels.” In The Monstrous Middle Ages. Edited by Bettina Bildhauer and Robert Mills. Toronto and Buffalo: University of Buffalo Press, 2003. 113-133.  Sayers, William. “The Alien and Alienated as Unquiet Dead.” In Monster Theory: Reading Culture. Edited by Jeffrey Jerome Cohen. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 1996. 242-263. ÖNERİLEN KAYNAKLAR  Bildhauer, Bettina and Robert Mills (eds.). The Monstrous Middle Ages. Toronto and Buffalo: University of Buffalo Press, 2003.  Bynum, Caroline Walker. Metamorphosis and Identity. New York: Zone Books, 2001.  Gay, Paul du, Jessica Evans and Peter Redman (eds.). Identity: A Reader. London: Sage Publications Ltd., 2004.  Gilmore, David D. Monsters: Evil Beings, Mythical Beasts, and All Manner of Imaginary Terrors. Philadelphia: University of Philadelphia Press, 2003.  Friedman, John Block. The Monstrous Races in Medieval Art and Thought. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2000.  Le Goff, Jacques. The Medieval Imagination. 1985. Trans. Arthur Goldhammer. Chicago: The University of Chicago Press, 1992.  -----. Medieval Civilization. 1988. Trans. Julia Barrow. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1999.  Lindahl, Carl, John McNamara and John Lindow (eds.). Medieval Folklore: A Guide to Myths, Legends, Tales, Beliefs, and Customs. Oxford: Oxford UP, 2002.  Tolkien, J.R.R. The Monsters and the Critics. London: HarperCollinsPublishers, 1997.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Hazırlama 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 2 28 56
Bireysel Çalışma 14 3 42
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Okuma 9 3 27
Toplam İş Yükü (saat) 181

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 5 5 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 5 4 4 5 5
ÖÇ 4 5 4
ÖÇ 5 5 5 4 4
ÖÇ 6 5 5 5 5 4 5 5 4
ÖÇ 7 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek