GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003032020 SHAKESPEARE AND CRITICAL THEORY I Ders 3 5 6,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin; çağdaş eleştiri kuramları ışığında Shakespeare’in eserleri arasından seçilen oyunları ayrıntılı olarak incelemelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, bu ders, öğrencilerin seçilen eserlerin eleştirel çözümlemesi yaparak, metnin edebi özelliklerini incelemelerini sağlamayı amaçlamaktadır.


Doç. Dr. Aylin Atilla, Öğr. Gör. Dr. Sena Şahini


1 Shakespeare’in oyunlarını tarz ve stil olarak tanıyabilme.
2 Metinlerin edebi özelliklerini ayırt edebilme
3 Metinlerin tarihsel ve kültürel arka planını tanıyabilme.
4 Metinlerin yazıldığı yüzyılın tarihi, politik ve kültürel değerlerinin ve dinamiklerinin farkına varabilme.
5 Edebiyat eleştirisi kuramlarını kavrayabilme.
6 Bu kuramları Shakespeare oyunlarına uygulayabilme.
7 7. Shakespeare’in oyunlarını farklı bakış açıları ve eleştirel yöntemlerle değerlendirebilme.
8 8. Eleştirel ve analitik olarak düşünebilme.
9 9. Oyunlar hakkında saptadıkları bir problemi çözümü konusunda araştırmalar yapıp sonucunu yazılı olarak ifade edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Shakespeare’in trajedileri, komedileri, problem oyunları, eleştirel kuramlar, 17 yy. İngiliz kültürü, tarihi, toplumsal cinsiyet konuları, “öteki” kavramı, etnik, ulusal ve cinsel kimlik kavramı,


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Hamlet (Giriş, 1. Perde) Makale: “The Critical History” (Cedric Watts)
3 Hamlet (2. Perde) Makaleler: “The Sacred Wood” (T.S.Eliot) - “Hamlet of the Mid-Century” (Jan Kott)
4 Hamlet (3. ve 4. Perdeler) Makale: “A Heart Cleft in Twain: The Dilemma of Shakespeare's Gertrude” (Rebecca Smith)
5 Hamlet (5. Perde) Makaleler: “‘A figure like your father’ : Hamlet-Like Mother, Like Son” (R.Allen Shoaf) – “Representing Ophelia: Women, Madness and the Responsibilities of Feminist Criticsm” (Elaine Showalter)
6 Othello (Giriş, 1. Perde) Makaleler: “The Othello Music” (G. Wilson Knight) - “Veritable Negroes and circumcised dogs: racial disturbances in Shakespeare” (John Salway)
7 Othello (2. Perde) Makale: “Blacks in English Renaissance drama and the role of Shakespeare’s Othello” (Ruth Cowhig)
8 Othello (3. Perde) Makale: “What didst not like?”: Othello Unmoored” (R. Allen Shoaf)
9 Othello (4. Perde) Makaleler: “Türklere Yönelik Söylenenler ve Söylenmeyenler: Othello” - “English Literature and Cultural Studies and Contextualizing Othello” (Günseli Sönmez İşçi)
10 Twelfth Night (Giriş, 1. Perde) Makale: “When Is a Character Not a Character? Desdemona, Olivia, Lady Macbeth, and Subjectivity” (Alan Sinfield)
11 Twelfth Night (2. Perde) Makale: “To like his love”: The Violence of Violation in Illyria” (R. Allen Shoaf.)
12 Twelfth Night (3. ve 4. Perdeler) Makale: “Mistakes in Twelfth Night and Their Resolution” (Porter Williams) Ödev Teslimi
13 Twelfth Night (5. Perde)
14 Film Gösterimi: Hamlet
15 Film Gösterimi: Othello

Ders Kitabı: Shakespeare, William. Hamlet Shakespeare, William. Othello Shakespeare, William. Twelfth Night Önerilen Kaynaklar: • Barker, Deborah E., and Ivo Kamps, eds. Shakespeare and Gender: A History. New York: Verso, 1995. Carroll, William C. The Metamorphoses of Shakespearean Comedy. Princeton: Princeton University Press, 1985. • Drakakis, John, ed. Alternative Shakespeares—2nd ed.. Oxford: Routledge, 2002. • Eagleton, Terry. William Shakespeare. Oxford: Blackwell, 1987. • Felperin, Howard. Shakespearean Romance. Princeton: Princeton University Press , 1972. • Frye, Northrop. Fools of Time: Studies in Shakespearean Tragedy. Toronto: Toronto University Press, 1967. • Greenblatt, Stephen. Will in the World: How Shakespeare Became Shakespeare. New York: W.W. Norton & Co., 2004. • Holland, Norman, et al. eds. Shakespeare's Personality. Berkeley: Univ. of California Press, 1989. • Jorgens, Jack. Shakespeare on Film. Bloomington: Indiana University Press, 1977. • Kermode, Frank. Shakespeare's Language. New York: Farrar Straus Giroux, 2000.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 3 39
Makale Yazma 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 21 21
Okuma 13 7 91
Toplam İş Yükü (saat) 183

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5 4 3
ÖÇ 4 5 4 4 3
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5 4
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek