GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004042020 SEMINARS IN DRAMA STUDIES II Ders 4 8 4,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilere dramatik metinleri derinlemesine incelemek için gerekli olan yöntem ve terimleri kazandırmak; öğrencileri çeşitli dönem ve kültürlerden seçilmiş olan dramatik metinlerle tanıştırmak ve bu metinlerin tarihi, kültürel ve bağlamsal arka planıyla metinler arasındaki etkileşimleri çözümleyebilmelerini sağlamak; öğrencilerin analiz, tartışma ve akılcı düşünme ve bunları etkili bir şekilde sunma becerilerini geliştirmektir.


Prof. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu / Öğr. Gör. Dr. Sena Şahini


1 1. Temel tiyatro terminolojisi ve eleştirisini kullanarak (Avrupa, Amerika ve Türkiye’den) seçilmiş oyunları tanımak, tanımlamak ve analiz edebilmek.
2 2. Batı Tiyatrosundaki belli başlı gelişmeleri anlayabilmek ve tartışabilmek.
3 3. Başlıca tiyatro türleri ve terimlerini tanımak.
4 4. Tarihsel, kültürel ve biyografik bağlamla seçilen oyunlar arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek.
5 5. Sunum hazırlamak için gruplar halinde çalışmak.
6 6. Kitaplar, makaleler, internet ve tiyatro gösterilerinden oluşan çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiyi özümsemek ve değerlendirmek.
7 7. Akılcı ve tutarlı bir argüman geliştirmek için ilgili bilgiyi sentezleyebilmek.
8 8. Sunulan oyunların sahnelerinden seçilen küçük bir tiyatro gösterisi hazırlamak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tiyatro oyunları, tiyatro eleştirisi kuram ve yöntemleri, tiyatro terminolojisi, tiyatro türleri ve dönemleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin ve oyunların tanıtımı
2 Major Barbara (1905) - George Bernard Shaw
3 Major Barbara (1905) - George Bernard Shaw
4 Look Back in Anger (1956) - John Osborne
5 Look Back in Anger (1956) - John Osborne
6 Waiting for Godot (1953) - Samuel Beckett
7 Waiting for Godot (1953) - Samuel Beckett
8 Ara sınav
9 What the Butler Saw (1969) - Joe Orton
10 What the Butler Saw (1969) - Joe Orton
11 Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (1971) - Haldun Taner
12 Educating Rita (1980) - Willy Russell
13 Educating Rita (1980) - Willy Russell
14 Top Girls (1982) - Caryl Churchill
15 Top Girls (1982) - Caryl Churchill
16 Final Sınavı

• Şener, Sevda. Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi, 1991. • Çapan, Cevat. Değişen Tiyatro. İstanbul: Metis Yayınevi, 1992. • Innes, Christopher. Modern British Drama 1890-1990. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. • Aston, Elaine and Janelle Reinelt. Modern British Women Playwrights. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. • Baldick, Chris. Literary Terms. Oxford: Oxford University Press.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 4 4
Proje Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 4 5
ÖÇ 5 5 3 5
ÖÇ 6 4 5 4 4
ÖÇ 7 5 5 4 4
ÖÇ 8 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek