GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705002262020 CULTURAL HISTORY II Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin Avrupa kültürü ve Avrupa’daki sanatsal, edebi, politik, etnik ve entelektüel gelişmeler konusunda bilgilenmelerini, belli başlı dönemleri, akımları, olayları ve bakış açılarını tarihsel süreç içinde değerlendirerek, genelde Avrupa, özelde İngiltere kültür tarihi konusunda eleştirel ve analitik yaklaşımlarını geliştirmelerini sağlamaktır.


Dr. Sena Şahini


1 İngiliz kültürü ve sanatı hakkında bilgiye sahip olabilme
2 Avrupa kültürü ve sanat akımları konusunda bilgiye sahip olabilme
3 Yazılı ve görsel metinlerde bulunan kültürel öğeleri saptayabilme
4 Avrupa kültürü ve sanatı ile ilgili bilgileri tarihsel süreç içerisinde analiz edebilme
5 Kültürel bilgi birikimini yaşamın diğer alanlarında kullanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Avrupa’da kültürel ve sanatsal hareketler, mimarlık, resim, edebiyat, müzik ve diğer sanatlar, siyasi, etnik, kültürel ve entelektüel akımlar. Avrupa kültür tarihi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Ortaçağ, Moralite ve Gizem oyunları, Corpus Christi, Loncalar
3 Rönesans, Sanat ve Müzik, Keşifler, Varlık Zinciri, Hümanizm
4 Retorik geleneği, Sanatta himaye, Reform hareketi, Tudor hanedanlığı
5 Macchiavelli Hükümdar, Francis Bacon, Galileo Galilei
6 17. yy, Gunpowder Plot, Commonwealth, Büyük Londra Yangını
7 Hobbes Leviathan
8 Newton, Milton, Metafizik ve Kavalier Şairler, Barok sanat ve mimari
9 Ara sınav
10 18. yy, Orta sınıfın yükselişi, Roman sanatı, Fransız Devrimi, Kant, Rokoko sanatı ve mimarisi
11 İngiliz Emprisizmi, Locke, Berkeley ve Hume, Himaye sistemi, Ironi, Pope ve Swift
12 19. yy Romantisizm, Sanayi Devrimi, 1848 Devrimleri
13 Avrupa ve Amerika’da uzun kriz dönemi, Kırsal kesim, Empresyonizm, Monet ve Manet
14 Mit yazımı, Sanat ve Toplumsal Hayat, Modernizm
15 20. yy’a giriş, Ekonomik Kriz, Ekspresyonizm.
16 Final Sınavı

• Bazin, Germain. A Concise History of Art from Prehistoric Times to the Present. New York: Bonanza, 1959 • Gombrich, E.H. The Story of Art. London: Phaidon, 1995 • Ford, Borris. Ed. The Cambridge Cultural History. Cambridge: Cambridge UP, 1992 • Tarakçı, Ümit. İngiliz Kültür Tarihi. Ege Üniversitesi Yaynları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3 2
ÖÇ 4 4 2
ÖÇ 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek