GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003172020 GENDER AND LITERATURE Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


İngilizce


Bu ders çeşitli dönemlerde, değişik yazarların yazmış olduğu eserleri toplumsal cinsiyeti ön planda tutarak incelemektedir. Dersin amacı, öğrencilere toplumsal cinsiyetle ilgili kuramsal bilgiler vermek ve bu konunun yazına nasıl yansıtıldığını incelemektir. Ele alınacak olan başlıca konular şunlardır: toplumsal cinsiyet oluşumu ve cinsiyet; toplumsal cinsiyetin ideoloji, metin, din, sınıf, ırk, tarihsel bağlamla ilişkileri ve bu parametrelere bağlı olarak değişip değişmediği; kadın kimliğinin oluşumu; kadınların eserlerinin yaratıcılığın bir biçimi olarak önemi; metnin türü ve kadın yazarların eserlerinin arasındaki etkileşimler ve benzeşmeler; bunların yanı sıra, seçilen metinde ele alınan diğer konular ve temalar.


Prof. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu


1 Toplumsal cinsiyet kuramlarını bilmek.
2 Toplumsal cinsiyetle edebiyat arasındaki karşılıklı etkileşimi görmek ve anlamak.
3 Toplumsal cinsiyetle ilintili terminolojiye hakim olmak: cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsiyet rolleri, stereotip, ataerkil sistem, feminism, mizojini, cinsiyet ayrımcılığı, ideoloji, iktidar, doğa/kültür ayrımı, vb.
4 Toplumsal cinsiyet farkındalığı kazanabilmek ve dünyaya bu çerçeveden bakabilmek.
5 Toplumsal normları ve doğal, sağduyu, vb diye benimsenegelen kavramları sorgulayabilmek, nedenlerini tartışabilmek.
6 İncelenen eserlerdeki kadın-erkek imgelerini toplumsal cinsiyet kuramları ışığında değerlendirebilmek, tartışabilmek ve yorumlayabilmek.
7 Toplumsal cinsiyet rollerinin kültüre ve zamana bağlı olarak değişebileceğini incelenen eserlerde gözlemleyebilmek ve bu değişmeleri anlayabilmek.
8 Eserlere toplumsal cinsiyet yaklaşımları kullanarak çözümleyebilmek ve sunumlar yapabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Romanlar, kısa öyküler, filmler, kuramlar ve toplumsal cinsiyet terminolojisi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Dersin kuralları ve işleniş tarzıyla ilgili genel bilgiler
2 Toplumsal Cinsiyet Terminolojisine Giriş: Allan G. Johnson, The Gender Knot, 4-74
3 Kadın ve Edebiyat: Elaine Showalter, A Literature of Their Own, 3-36
4 Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet: Virginia Woolf, A Room of One's Own
5 Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet: Virginia Woolf, A Room of One's Own; Virginia Woolf, "Women and Fiction" (The Feminist Critique of Language'den)
6 Büyüme ve Kimlik Oluşumu: Alice Munro, Boys and Girls; Guy De Maupassant, Mademoiselle
7 Kadın ve Tutku: D. H. Lawrence, The Horse Dealer's Daughter; Kate Chopin, The Storm
8 Ara sınav
9 Zorunlu Heteroseksüelliğe Karşı Koyma: Gloria Naylor, The Two
10 Kadın ve Beden: Andre Dubus, The Fat Girl
11 Evlilik, Umumi. Mahrem'e Karşı: Anjana Appachana, To Rise Above
12 Irkla ilgili Sorunlar: Kate Chopin, Desiree's Baby
13 Kadın ve Din: Michéle Roberts, The Wild Girl
14 Olive Schreiner, The Story of An African Farm
15 Olive Schreiner, The Story of An African Farm
16 Final Sınavı

• Johnson, Allan G., The Gender Knot, Philadelphia: Temple UP, 1997. • Morris, Pam. Literature and Feminism. Oxford: Blackwell, 1994. • Humm, Maggie. The Dictionary of Feminist Theory. New York: Prentice Hall, 1995. • Moi, Toril. Sexual/Textual Politics. London: Methuen, 1985.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 3 3
ÖÇ 3 4 5 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4 5
ÖÇ 6 4 4 3
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek