GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003292020 TOPICS IN POSTMODERN FICTION I Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin; çağdaş eleştiri kuramları ışığında Çağdaş İngiliz Romanında (1960-1990) seçilen eserlerin ayrıntılı olarak incelenmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, bu ders, öğrencilerin seçilen eserlerin eleştirel çözümlemesini yaparak, metnin edebi özelliklerini incelemelerini sağlamayı amaçlamaktadır.


Doç. Dr. Aylin Atilla


1 İngiliz Edebiyatında 1960 sonrası döneme ait metinleri tanıyabilme.
2 Bu metinlerin edebi özelliklerini ayırt edebilme.
3 Metinlerin tarihsel ve kültürel arka planını tanıyabilme.
4 Metinlerin yazıldığı dönemin tarihi, politik ve kültürel değerlerinin ve dinamiklerinin farkına varabilme.
5 Metinleri, sınıf, toplumsal cinsiyet ve ırk sorunsallarıyla yorumlayabilme.
6 Bu dönemde yazılmış eserleri farklı bakış açıları ve eleştirel yöntemlerle yorumlayabilme.
7 Romanlar hakkında saptadıkları bir problemin çözümü konusunda araştırmalar yapıp sonucunu yazılı olarak ifade edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders kapsamında, öğrenciler, çağdaş eleştiri kuramları ışığında Çağdaş İngiliz Romanında (1960-1990) seçilen eserlerin ayrıntılı olarak inceleyeceklerdir. Romanlar, postmodern eleştirel kuramlar, 20 yy. ikinci yarısında İngiliz kültürü, tarihi, toplumsal cinsiyet, etnik ve ırk konuları, yerel ve küresel kavramlar çerçevesinde ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Postmodernizm, Eleştirel Kuram ve Roman
2 Yazar
3 Metin ve Karakterler
4 Postmodern Anlatı ve Teknikleri
5 Angela Carter, The Magic Toyshop
6 Angela Carter, The Magic Toyshop
7 Angela Carter, The Magic Toyshop
8 Ara sınav
9 Julian Barnes, Metroland / England England
10 Julian Barnes, Metroland / England England
11 Julian Barnes, Metroland / England England
12 Peter Ackroyd, Victor Frankenstein
13 Peter Ackroyd, Victor Frankenstein
14 Jeanette Winterson, Lighthousekeeping
15 Jeanette Winterson, Lighthousekeeping
16 Final sınavı

DERS KİTAPLARI:  Connor, Steven. The English Novel in History: 1950-1995. N.Y.: Routledge, 1996.  Angela Carter, The Magic Toyshop  Julian Barnes, Metroland or England England  Peter Ackroyd, Victor Frankenstein  Jeanette Winterson, Lighthousekeeping KAYNAK KiTAPLAR:  Atilla Aylin., The Self as Trace: The Ethics of Representation in the Contemporary English Novel ,Ege University Press, İZMİR, 2016.  Atilla, Aylin., Historiography and the English Novel, Ege University Press, İZMİR, 2008  Childs, Peter. Contemporary Novelists. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2005.  Connor, Steven. The English Novel in History: 1950-1995. N.Y.: Routledge, 1996.  Cowart, David. History and the Contemporary Novel. Edwardville: S.Illinois U.P., 1989.  Hutcheon,Linda. A Poetics of Postmodernism. NY: Routledge, 1988.  ---. The Politics of Postmodernism. London and N.Y.: Routledge, 1993.  Jenkins, Keith (ed). Postmodern History Reader. London, Routledge, 1997.  ---. Rethinking History. London and N.Y.: Routledge, 1999.  Lane, Richard. Contemporary British Fiction. Oxford: Polity Press, 2003.  Lee, Alison. Realism and Power: British Postmodern Fiction. N.Y.: Routledge, 1990.  Lukacs, Georg. The Historical Novel. London: Merlin Press, 1982.  Mc Hale, Brian. Postmodernist Fiction. London: Routledge, 1987.  Waugh, Patricia. Metafiction. N.Y.: Routledge, 1984.  Taylor, D.J. After the War: The Novel and English Society Since 1945. London:  Chatto & W., 1993.  Gasiorek, Andrzej. Post-War British Fiction. London: Edward Arnold, 1995.  Sinfield, Alan. Literature, Politics and Culture in Postwar Britain. Oxford: Basil Blackwell, 1989.  Stevenson, Randall. The Last of England. Oxford: Oxford U.P., 2005.  McHale, Brian. Postmodernist Fiction. London: Edward Arnold, 1995.  Salami, Mahmoud. Fowles’s Fiction and the Poetics of Postmodernism. London: Fairleigh D.U.P., 1992.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5 5 4
ÖÇ 4 5 5 4
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 2 4
ÖÇ 7 5 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek