GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003322020 ACADEMIC WRITING IV Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin akademik yazma becerilerini geliştirerek teorik bilgilerini eleştirel metin çözümleme süreci ile birleştirmelerini sağlamaktır. Dersin yazım ve düşünme süreçlerini cilalamaktan öte edebi ve artistik eserlerin yakın okuması ile yazma sürecinin planlanmasını öğretmek diğer amaçları arasındadır. Aynı zamanda etkili ve akademik yazım için alıntılama, kaynak hazırlama, metnin yakından okunması ve alıntı arasındaki bağlantıya dikkat çekerek edebi metin analizi hakkında yazmayı öğretmektir.


Dr. Öğr. Üyesi Funda Civelekoğlu


1 Edebi ve artistik metinlerin alt okumasını yapabilme ve argüman oluşturabilme.
2 Yazma sürecini ve öğelerini tanımlayabilme ve sökebilme.
3 Makale yazım süreci için hazırlanma aşamalarını tekrarlayabilme.
4 Taslak, beyin fırtınası, vb. yöntemleri kullanabilme ve makale yazma sürecinde kullanabilme.
5 Tez cümleciği, buna bağlı konu cümlecikleri ve argümanlar oluşturarak örnek, detay vb. yapıları kullanabilme.
6 Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarını bütüncül tutarlılık ve bölgesel tutarlılık olarak bağlayabilme.
7 Eleştirel ve analitik düşünebilme ve bunları edebi metinlerde kullanabilme.
8 İncelenen metin ve yazım aşaması arasında bağlantı kurabilme.
9 Karşıt okumalar geliştirebilme ve bu fikirleri ikincil kaynaklarla destekleyebilme.
10 MLA kurallarına göre alıntı verebilme ve kaynakça hazırlayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yazım ve düşünme aşamaları, konu belirleyebilme ve fikir/argüman üretebilme, Teorik yazım kuralları ve MLA. Paragraf, makale (giriş, gelişme ve sonuç), edebi ve artistik eserler, Beyin fırtınası yöntemleri, çalışma taslağı, alıntılama yöntemleri ve kaynakça oluşturma süreci.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Akademik yazım nedir? Öğeleri nelerdir? Süreç nasıl organize edilir?
2 Yazma sürecinin aşamaları: Paragraf, konu cümleciği, tutarlılık ve fikir bütünlüğü. Beyin fırtınası yöntemleri.
3 Edebi metin analizi: “The Yellow Wallpaper,” Charlotte Perkins Gilman’dan.
4 Tartışmacı Makale: “The Yellow Wallpaper” Ön araştırma, araştırma ve alıntılama yöntemleri. MLA.
5 Makale nedir? Makalenin öğeleri nelerdir? Giriş, gelişme ve sonuç nasıl yazılır? Karşıt argüman çürütme yöntemleri? Giriş yazma yöntemleri. MLA.
6 Tez cümlesi nedir? Edebi metin analizi: “Kew Gardens,” Virginia Woolf’tan. Tez cümlesi oluşturma çalışmaları ve beyin fırtınası.
7 Taslak nasıl oluşturulur? Taslağın önemi nedir? Tartışmacı reaksiyon makalesi nedir? Nasıl yazılır? Virginia Woolf’un “Kew Gardens” adlı hikayesine ait argüman oluşturma çalışmaları.
8 İkincil metin okumaları. Araştırma ve alıntılama yöntemleri ve Virginia Woolf’un “Kew Gardens” adlı hikayesi üzerine yazılmış incelemeler ve makaleler. Birincil ve ikincil alıntıyı bağlama ve kullanma yöntemleri. MLA
9 Ara sınav.
10 Edebi metin analizi: Virginia Woolf’tan Mrs Dalloway.
11 Mrs Dalloway ve ikincil okumalar, araştırmalar ve tematik analizler.
12 Mrs Dalloway üzerine yazma sürecini planlamak : konu, tez cümlesi, tartışma noktaları, karşıt düşünceler ve bağlam.
13 Mrs Dalloway ile ilgili planlanan araştırma makaleleri üzerine taslak çalışmaları ve alıntı çalışmaları
14 Mrs Dalloway romanı üzerine yazma eyleminin raporlanması
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Temel Kaynaklar: L. Smalley, Redgina, Mary K. Ruetten. Refining Composition Skills: Rhetoric and Grammar for ESL Students. New York: Macmillan Publishing Company, 1986. James, Missy and Alan P. Mirackel. Reading Literature and Writing Argument. England: Pearson, 2012. Gilman, Charlotte. “The Yellow Wallpaper.” Any version. Library. Woolf, Virginia. “Kew Gardens.” Any version. Library. Woolf, Virginia. Mrs Dalloway. Great Britain: Penguin Books, 1996. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 7th edition. London: Modern Language Association, 2009. Taylor, Gordon. The Student’s Writing Guide for the Arts and Social Sciences. New York: Cambridge University Press, 1989Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 6 4 24
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 3 4 3 5 3
ÖÇ 2 3 5
ÖÇ 3 3 4 5
ÖÇ 4 3 4 4 4 5
ÖÇ 5 3 4
ÖÇ 6 2 4
ÖÇ 7 3 4 2 4 5 5 5
ÖÇ 8 3 3 3 4 5 4 5
ÖÇ 9 2 2 3 5 4 5
ÖÇ 10 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek