GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003122020 FOREIGN LANGUAGE IV(FRENCH) Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Fransızca


CEF (Common European Frame ) doğrultusunda öğrencileri DELF A2 seviyesine hazırlamak.


Öğr. Gör. Figen Seyhan


1 Dinleme becerisi doğrultusunda günlük hayatta kullanılan kelimeleri orta düzeyde fark edebilmek, anlamak ve yorumlayabilmek.
2 Okuma becerisi doğrultusunda yaygın kullanılan kelimeleri ve orta düzeydeki cümleleri anlayabilmek.
3 Konuşma becerisi doğrultusunda orta düzeyde cümlelerle konular üzerinde sorulan kolay sorulara cevap verebilmek. Yaşadığı yer ve tanıdığı insanları tasvir edebilmek. Günlük hayatın gereği diyalogları kurabilmek.
4 Yazma becerisi doğrultusunda basit cümlelerle kendisini anlatabilmek, bazı temel konularda fikir belirten kısa metinler yazabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Si’ ile şart kipi; Alıştırmalar
2 Belirsiz zamirler, ‘en’ ve ‘y’ nin kullanımı
3 Zorunluluk ifadesinde ‘devoir + mastar fiil’ kullanımı.
4 Hikaye anlatımında kullanılan zamanlar: present, passé comp. ve imparfait.
5 -ment la biten zarflar, ‘ne…que..’ kullanımı.
6 Zaman Belirteçleri: depuis, il y a.
7 Genel tekrar, alıştırmalar.
8 Ara Sınav
9 Negatif cümleler kurmanın farklı yolları
10 Sebep açıklayıcı cümleler kurmanın farklı yolları.
11 Participe present ile gerondif yapma.
12 Gazete, dergi vb. okunması, kompozisyon çalışması.
13 Participe Passé kullanırken özneyle akor edilmesi, alıştırmalar.
14 Özneye göre dişi ve erkek participe passé.
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Robert Menand (2003). TAXİ! (2) Hachette Français Langue Etrangere Yardımcı Materyaller Collection Becherelle (1985). La Conjugaison . Hatier/ EFY Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kaynak MerkeziYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Ev Ödevi 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 94

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 2 1
ÖÇ 2 5 2 1
ÖÇ 3 5 2 1
ÖÇ 4 5 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek