GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003182020 CONTEMPORARY WOMEN'S LITERATURE Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, çağdaş kadın edebiyatının (İngiliz ve Türk) belli başlı yazarlarından seçilmiş eserleri çeşitli açılardan derinlemesine incelemektir. Kadınların edebiyatla olan ilişkilerine değindikten sonra, kronolojik bir sıra takip ederek hem eserler ve çizilen kadın imgeleri arasındaki bağlantıları, hem de belli başlı kırılma noktalarını göstermeyi hedefleyen ders, öğrencilere çeşitli temaları, stilleri, tür ve sorunları ele alan okumalar sunar. Kadın deneyimini ve yazınını irdeleyen kuramlara da değinen ders, metinlere çeşitli bakış açılarından bakabilme becerilerini geliştirmektedir.


Prof. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu


1 Kadınların--yazar, karakter vb. olarak—edebiyattaki yerini görebilmek ve nedenleri üzerinde düşünebilmek.
2 Kadın edebiyatının tarihsel gelişimini kavramak ve tartışmak.
3 Kadın edebiyatını etkileyen çeşitli toplumsal ve kültürel gelişmeleri ve birbiriyle ilintisini kavramak.
4 Eserler arasındaki ilişkileri, bağlantıları ve değişmeleri anlayabilmek.
5 Eserlere belli başlı yaklaşımları kullanarak çözümleyebilmek.
6 Eserlerin ve kadın yazarların yoğunlaştığı belli başlı temalar, türler, stiller ve konular varsa bunları ortaya çıkarabilmek.
7 İngiliz ve Türk edebiyatından seçilmiş eserlerle ilgili tartışmalar ve sunumlar yapabilmek.
8 Kitaplar, makaleler ve internet gibi kaynaklardan elde edilen bilgiyi özümsemek ve değerlendirmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Romanlar, kısa öyküler, filmler, kuramlar ve feminist terminoloji.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Dersin kuralları ve işleniş tarzıyla ilgili genel bilgiler
2 A Literature of Their Own, Elaine Showalter Managing Monsters: Six Myths of Our Time, Marina Warner
3 A Literature of Their Own, Elaine Showalter Managing Monsters: Six Myths of Our Time, Marina Warner
4 The Djinn in the Nightingale’s Eye: Five Fairy Stories'ten seçmeler
5 Film: Possession
6 The Penelopiad, Margaret Atwood
7 Jeanette Winterson, The Passion
8 Jeanette Winterson, The Passion
9 Ara Sınav
10 Film: The Left Hand of Darkness
11 Elif Şafak, Pinhan
12 Elif Şafak, Pinhan
13 The Rape of Shavi, Buchi Emechata
14 The Rape of Shavi, Buchi Emechata
15 Film
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Showalter, Elaine. A Literature of Their Own. Princeton: Princeton UP, 1977.  Robbins, Ruth. Literary Feminisms. New York: St. Martin’s Press, 2000.  Morris, Pam. Literature and Feminism. Oxford: Blackwell, 1994.  Humm, Maggie. The Dictionary of Feminist Theory. New York: Prentice Hall, 1995.  Moi, Toril. Sexual/Textual Politics. London: Methuen, 1985.  Warner, Marina. Managing Monsters: Six Myths of Our Time. Vintage, 1994.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 94

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 2 5
ÖÇ 2 4 3
ÖÇ 3 3 5
ÖÇ 4 3 4
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5 4
ÖÇ 7 4 3
ÖÇ 8 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek