GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003222020 20TH CENTURY IRISH LITERATURE II Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, öğrencilerin bağımsızlık sonrasında İrlanda edebiyatında öne çıkan trendleri ve sorunsalları bilmelerini, geç modernist ve postmodernist İrlanda edebiyatını belli başlı örnekler üzerinden tanımalarını sağlamaktır.


Dr. Gülden Hatipoğlu


1 Bağımsızlık sonrasında İrlanda edebiyatına yön veren edebi ve politik söylemleri ve sorunsalları bilme.
2 Joyce ve Yeats sonrasında geç-modernizm döneminde üretilen eserlerin form ve içerik bakımından farklılaştıkları yönleri anlama.
3 Ulus inşası döneminde yazarların aldıkları farklı entelektüel ve edebi pozisyonları karşılaştırmalı olarak bilme ve tartışabilme
4 Postmodernist İrlanda edebiyatını temel eserler üzerinden tanıma.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Joyce ve Yeats sonrası İrlanda edebiyatı; Bağımsızlık sonrası ulus inşası sürecinde İrlanda edebiyatı ve milliyetçi söylem arasındaki ilişki; İrlanda geç modernizmi; Postmodern İrlanda edebiyatı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bağımsızlık sonrası İrlanda tarihi ve edebiyatına genel bakış
2 Flann O’Brien, The Third Policeman
3 Flann O’Brien, The Third Policeman
4 Máirtín Ó Cadhain, The Key
5 Máirtín Ó Cadhain, The Key
6 John McGahern, The Dark
7 John McGahern, The Dark
8 Ara Sınav
9 Anne Enright, The Gathering
10 Anne Enright, The Gathering
11 Patrick McCabe, The Butcher Boy
12 Patrick McCabe, The Butcher Boy
13 John Banville, The Book of Evidence
14 John Banville, The Book of Evidence
15 John Banville, The Book of Evidence
16 Final Sınavı

Metinler: Flann O’Brien, The Third Policeman Máirtín Ó Cadhain, The Key John McGahern, The Dark Anne Enright, The Gathering Patrick McCabe, The Butcher Boy John Banville, The Book of Evidence Yardımcı kitaplar: Brooker, Joseph. Flann O’Brien. Devon: Northcote House Publishers, 2005. Corcoran, Neil. After Yeats and Joyce: Reading Modern Irish Literature. Oxford: Oxford UP, 1997. Harte, Liam. Reading the Contemporary Irish Novel: 1987-2007. West Sussex: Wiley Blackwell, 2014. Hopper, Keith. Flann O’Brien: A Portrait of the Artist as a Young Postmodernist. Cork: Cork University Press, 1995. Jeffers, Jennifer M. The Irish Novel at the End of the Twentieth Century: Gender, Bodies and Power. New York: Palgrave, 2002. Kiberd, Declan. Irish Writer and the World. Cambridge: Cambridge UP, 2005. O’Connall, Mark. John Banville’s Narcissistic Fictions. New York: Palgrave MacMillan, 2013. Peach, Linden. The Contemporary Irish Novel: Critical Readings. New York: Palgrave, 2004.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 12 4 48
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5 3 4 4 4 5
ÖÇ 2 5 5 4 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 4 4 4 4
ÖÇ 4 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek