GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004112020 STUDIES IN AMERICAN PROSE Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı 19. ve 20. yüzyıllarda ABD’li yazarların ürettiği kısa öykü, novella ve roman türlerini tanımak, belirtilen yüzyıllar içerisinde, genelde dünyada, özelde ABD’de ortaya çıkan edebi akımları araştırıp öğrenmek, seçilen eserlere bu akımlar ve edebi kuramlar çerçevesinden yaklaşıp inceleyebilmek ve ABD’nin belirtilen tarihsel süreç içinde yaşadığı toplumsal, kültürel, sanatsal ve politik değişiklikleri izleyerek bu değişikliklerin eserlerde nasıl yansıtıldığını analiz edebilmektir.


Öğr. Gör. Dr. Sena Şahini


1 Amerikan düzyazı geleneğini ve bu başlık altında eserler veren Amerikalı yazarları tanıyabilme
2 Amerikan düzyazı türünün edebiyat tarihi içindeki yerini belirleyebilme.
3 Yazarların seçilen eserlerini toplumsal cinsiyet, ırk ve sınıf kavramları bağlamında inceleyebilme.
4 Farklı yazarların kendi kültürleri, etnik kökenleri ve tarihsel konumlarıyla şekillenen edebi ve politik hedeflerini karşılaştırabilme.
5 Bu hedefleri edebi kuramlar, akımlar ve kavramlar çerçevesinde tahlil ederek varılan sonuçları içeren sunumlar yapıp, makaleler üretebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Amerikan edebiyatı, düzyazı türleri, kısa öykü, novella, roman, popüler kültür, edebi akımlar, Amerikan toplumsal, edebi, politik tarihi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı “Gold Rush”, “Civil War” ve “Gilded Age” kavramları ve kısa Amerikan tarihi.
2 İç savaş sonrası Amerikan edebiyatında realist akım ve Mark Twain. "How to Tell a Story"
3 Amerikan edebiyatında naturalist akım ve F. Bret Harte.
4 Realist ve naturalist akımların karşılaştırılması ve Jack London.
5 Birinci Dünya Savaşı sonrası Amerika tarihi, “Jazz Age”, “Lost Generation” kavramları ve F. Scott Fitzgerald.
6 A.B.D.’de ekonomik kriz dönemi, sosyal ve kültürel değişiklikler. Horace McCoy
7 John Steinbeck ve kriz dönemi edebiyatı.
8 James Thurber
9 Ring Lardner
10 “Southern Gothic” kavramı ve Amerika’da “Güney” edebiyatı. Carson McCullers.
11 Film Gösterimi Ödev Teslimi
12 1960’lar ve Vatandaşlık Hakları hareketi. Martin Luther King Jr. ve zenci sorunları.
13 James Baldwin ve A.B.D.’de zenci sorunları.
14 Blues ve Jazz müzik kavramları ve tarihçesi.
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Baldwin, James. (1975). “My Dungeon Shook”. The Fire Next Time. London: Penguin. Baldwin, James. (1981). “Sonny’s Blues”. The Heath Guide to Literature. Lexington: Heath. Fitzgerald, F. Scott. (1986). “Winter Dreams”. The Collected Short Stories. London: Penguin. Harte, Francis Bret. (1950). “The Outcasts of Poker Flat”. Great Short Stories. New York: Harcourt, Brace ve World. Lardner, Ring. “The Haircut”. London, Jack. (1964). “To Build a Fire”. The Best Short Stories. New York: A Premier Book. Martin Luther King Jr.. “I Have a Dream”. McCoy, Horace. (1965). They Shoot Horses, Don’t They?. Harmondsworth: Penguin Books. McCullers, Carson. (1970). The Ballad of the Sad Café. Boston: Houghton Mifflin. Steinbeck, John. (1975). Of Mice and Men. London: Heinemann Educational Books. Thurber, James. “The Secret Life of Walter Mitty”. Twain, Mark. (1967). “The Notorious Jumping Frog of Calaveras County”. The American Tradition in Literature. Vol2. New York: Hartwell. Twain, Mark. “How to Tell a Story”. A Treasury of American Literature. Vol 2. Chicago: Spencer Press, 1955.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 4 4
Makale Yazma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 23 23
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek