GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004192020 COLONIAL LITERATURE Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin İngiliz Sömürge (Koloni) Dönemi yazını, ideolojisi ve söylemini tanımasını ve söz konusu dönemin tarihsel, ekonomik, politik, sosyal ve yazınsal arka planı hakkında farkındalık geliştirmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Fatma Rezzan Silkü


1 Metin incelemesinde edebi, eleştirel, tarihsel ve dilbilimsel yaklaşımları kullanabilme.
2 Doğu’nun farklı stereotip temsillerini kolonyalist bir bakış açısından tespit edebilme.
3 Batı ve Doğu ideolojilerini, kültür, din, ırk ve cinsiyet farklılıkları bağlamında sorgulayabilme.
4 İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5 İngiliz koloni dönemi ile ilgili kavram ve terimleri kavrayabilme.
6 İngiliz koloni döneminin yazınsal, ekonomik, politik, sosyal ve tarihsel arka planı hakkında farkındalık tesis edebilme.
7 Eleştirel ve analitik düşünceyi geliştirebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İngiliz Koloni Dönemi tarihi, Kolonyal söylem, İngiliz sömürgeciliğinin belli başlı kavramları, Doğu’nun stereotip temsilleri, Kolonyalizm üzerine eleştiri ve söz konusu eleştirinin edebi yapıtlardaki yansımaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve içeriği
2 İngiliz sömürgeciliğinin tarihsel, sosyal, politik, ekonomik ve yazınsal arka planı Belli başlı kavramları tanıma
3 Kolonyal söylem Doğu’nun stereotip temsilleri ve edebi metinlerdeki yansımaları (Öyküler)
4 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları (Romanlar)
5 Edebi metinler üzerine tartışma ve eleştiri
6 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları (Romanlar)
7 Edebi metinler üzerine tartışma ve eleştiri
8 Ara sınav
9 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
10 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
11 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları (Romanlar)
12 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
13 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
14 Filmlerdeki Doğu temsilleri
15 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları (Şiirler)
16 Final Sınavı

Temel Kaynaklar: Kipling, Rudyard. Plain Tales from the Hills, (London: Penguin), 1994. __________ . Kim, (Kent: Wordsworth Editions Ltd.), 1993. ___________ . “TheTwo-Sided Man”, http://www.poetryloverspage.com/poets/kipling/two-sided-man.html. ___________ . “We and They”, http://www.poetryloverspage.com/poets/kipling/weandthey.html. Lessing, Doris. The Grass is Singing, (New York: Harper& Row Publishers), 1950. ___________. The Doris Lessing Reader, (New York: Alfred A. Knopf), 1988. Seacole, Mary. Wonderful Adventures of Mrs. Seacole in Many Lands. (London: Penguin), 2005. Yardımcı Kaynaklar: King, Jeannette. Doris Lessing. (London: Edward Arnold), 1989. King, Bruce (ed.). New National and Post-colonial Literatures: An Introduction (Oxford: Oxford University Press), 2000. Loomba, Ania. Colonialism/Postcolonialism, (London: Routledge), 1998. Said, Edward. Orientalism, (London and Henley: Routledge and Kegan Paul), 1978. _________. Culture and Imperialism. (London: Vintage), 1994. Paquet, Sandra Pouchet. “The Enigma of Arrival: The Wonderful Adventures of Mrs. Seacole in Many Lands.” African American Review 26. 4 (1992): 651-663 Poon, Angelia. “Comic Acts of (Be)longing: Performing Englishness in Wonderful Adventures of Mrs. Seacole in Many Lands.” Victorian Literature and Culture 35 (2007): 501-516. Sullivan, Zohreh T. Narratives of Empire: The Fictions of Rudyard Kipling. (Cambridge: Cambridge University Press), 1993.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 1 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 3 4 12
Bireysel Çalışma 3 3 9
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 28 28
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 3 3 5 4
ÖÇ 2 3 4 4 4 5
ÖÇ 3 4 4 5
ÖÇ 4 5 5 4
ÖÇ 5 5 5 4
ÖÇ 6 5 3 4 4
ÖÇ 7 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek