GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004232020 POSTWAR BRITISH FICTION AND FILM Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin; çağdaş eleştiri kuramları ışığında Çağdaş İngiliz Romanında (1950-2010) seçilen eserlerin ayrıntılı olarak incelenmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, bu ders, öğrencilerin seçilen eserlerin eleştirel çözümlemesi yaparak, metnin edebi özelliklerini incelemelerini sağlamayı amaçlamaktadır.


Doç. Dr. Aylin Atilla


1 İngiliz Edebiyatında II. Dünya Savaşı sonrası döneme ait metinleri tanıyabilme.
2 Bu metinlerin edebi özelliklerini ayırt edebilme.
3 Metinlerin tarihsel ve kültürel arka planını tanıyabilme.
4 Metinlerin yazıldığı dönemin tarihi, politik ve kültürel değerlerinin ve dinamiklerinin farkına varabilme.
5 Metinleri, sınıf, toplumsal cinsiyet ve ırk sorunlarıyla yorumlayabilme
6 Bu dönemde yazılmış eserlerin filmlerini farklı bakış açıları ve eleştirel yöntemlerle yorumlayabilme.
7 Eleştirel ve analitik olarak düşünebilme.
8 Romanlar hakkında saptadıkları bir problemin çözümü konusunda araştırmalar yapıp sonucunu yazılı olarak ifade edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Romanlar, makaleler, filmler, eleştirel kuramlar, 20 yy. ikinci yarısında İngiliz kültürü, tarihi, toplumsal cinsiyet, etnik ve ırk konuları, ulusal ve cinsel kimlikler kavramları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar; Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2 Literature and Culture in Post-war Britain (outline) “Realism in the Post-war Period” by Gasiorek
3 Lord of the Flies – The Art of William Golding “Allegory and the Modern Novel” by Dickson
4 Lord of the Flies - “Lord of the Flies” by Dickson “William Golding’s Lord of the Flies” by Hynes. Lord of the Flies. Film
5 1984 .- The Art of George Orwell. “George Orwell” by B. Russell and “Politics and the English Language” by G. Orwell and “George Orwell and the Politics of Truth” by L. Trilling
6 1984. “Freedom and Happiness” and “The Prevention of Literature” by G.
7 Saturday by Ian McEwan
8 Saturday by Ian McEwan
9 1984. Film / Brideshead Revisited. Film
10 The French Lieutenant’s Woman. - The Art of John Fowles. “Freedoms in The French Lieutenant’s Woman” by Lynch The French Lieutenant’s Woman. Film
11 Do not forget to hand in your papers Revision Revisited: Reading The French Lieutenant’s Woman” by Hagen
12 The French Lieutenant’s Woman. “History, Ideology, and the Problem of Intertextuality” by Salami
13 Millennium People by J. G. Ballard
14 Millennium People by J. G. Ballard
15 Film: Empire of the Sun 1989
16 Final Sınavı

Ders Kitapları: Romanlar William Golding, Lord of the Flies (1954) George Orwell, 1984 (1949) John Fowles, The French Lieutenant’s Woman (1969) Ian McEwan, Saturday (2005) Filmler Lord of the Flies by Harry Hook (1990) 1984 by Michael Radford (1984) The French Lieutenant’s Woman by Karel Reisz (1981) Atonement (2008) Brideshead Revisited by Julian Jarrold (2008) Empire of the Sun 1989 Yardımcı Kitaplar:  Atilla A., The Self as Trace: The Ethics of Representation in the Contemporary English Novel , Ege University Press, İZMİR, 2016  Taylor, D.J. After the War: The Novel and English Society Since 1945. London:  Chatto & W., 1993.  Gasiorek, Andrzej. Post-War British Fiction. London: Edward Arnold, 1995.  Sinfield, Alan. Literature, Politics and Culture in Postwar Britain. Oxford: Basil Blackwell, 1989.  Stevenson, Randall. The Last of England. Oxford: Oxford U.P., 2005.  McHale, Brian. Postmodernist Fiction. London: Edward Arnold, 1995.  Reilly, Patrick. Lord of the Flies: Fathers and Sons. New York: Twayne Publishers, 1992.  Barker, James R. Critical Essays on William Golding. Boston: G.K. Hall, 1988.  Salami, Mahmoud. Fowles’s Fiction and the Poetics of Postmodernism. London: Fairleigh D.U.P., 1992.  Howe, Irving. Nineteen Eighty-Four: Text, Sources, Criticism. N.Y.: HBJ, 1982.  Tarbox, Katherine. The Art of John Fowles. London: Georgia U.P., 1988.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 4 3 12
Makale Yazma 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4 3
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3 5 4 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 5 3
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek