GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004262020 SCIENCE FICTION AND FANTASY II Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin; bilim kurgu ve fantezi türlerini tanımasını, bilim kurgu ve fantezinin doğasını kavramasını, bilim kurgu ve fantezinin klasik kozmolojik problemleri ve insan doğasını inceleyen bir yazım türü olduğunu özümsemesini, bilim kurgu ve fanteziye karşı duyulan önyargıları sorgulamasını, bilim kurgu ve fantezi kuramları doğrultusunda gerçek dünyaya eleştirel bakabilmesini sağlamaktır. Bu dönem fanteziye ağırlık verilecektir ve fantezi edebiyatında mekan ve uzamların fonksiyonları irdelenecektir. Bu dersin değerlendiirlmesi yazılı sınav yerine her hafta yapılması beklenen "quest"lerden (görevlerden) oluşmaktadır. Oyunlaştırma ile karakter yaratma, takım kurma, bireysel ve takım çalışmalar yapma imkanı verilerek öğrencinin araştırmaya teşvik edilmesi ve yaratıcılıklarının sergilenmesine olanak sağlanır.


Doç. Dr. Züleyha Çetiner Öktem


1 Bilim kurgu ve fantezi kuramları doğrultusunda gerçek dünyayı eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme.
2 Bilim kurgu ve fanteziyi tanımlayabilme.
3 Bilim kurgu ve fantezinin doğasını kavrayabilme.
4 Bilim kurgu ve fantezinin karakteristik özelliklerini saptayabilme.
5 Bilim kurgu ve fantezi ile ilgili görsel ve yazınsal metinleri yorumlayabilme.
6 Bilim kurgu ve fanteziye ilişkin motifleri görsel ve yazınsal metinlerde gösterebilme.
7 Bilim kurgu ve fantezi araçlarıyla günümüzde yaşanan problemleri analiz edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Fantezi türü, mekan/uzam ilişkisi, kimlik oluşumu ve cinsiyet rollerinin mekan/uzam arasındaki ilişki


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Fantezi Edebiyatında Uzam ve Mekan hakkında genel sunum
2 Uzam ve Mekan kuramları hakkında sunum
3 Haritalar ve Fantastik Edebiyat
4 JRR Tolkien The Hobbit
5 Ursula Le Guin Earthsea Book 1 “A Wizard of Earthsea”
6 Ursula Le Guin Earthsea Book 2 “The Tombs of Atuan”
7 Film: The Golden Compass (2007-113 dk)
8 Neil Gaiman Neverwhere
9 Film: MirrorMask (2005-101 dk) Makale: Çetiner-Öktem "Inverted Spaces: Rising from London Below and the Dark Lands in Neverwhere and MirrorMask"
10 China Miéville King Rat
11 Film: Going Postal (2010-182 dk)
12 Terry Pratchett Equal Rites
13 Terry Pratchett Feet of Clay Makale: Cetiner-Oktem "Creating a Space of One's Own: Dialogues of Gender in Terry Pratchett's Discworld"
14 Genel Değerlendirme

Ders Kitapları: Tolkien, J.R.R. The Hobbit. (any edition) Le Guin, Ursula. The Earthsea Quartet. New York: Penguin Books, 1993 Gaiman, Neil. Neverwhere. (any edition) Miéville, China. King Rat. New York: Tor, 1998. Pratchett, Terry. Equal Rites (any edition) Pratchett, Terry. Feet of Clay (any edition) Yardımcı Kaynaklar: J. Clute ve P. Nicholls (eds). The Encyclopedia of Fantasy (1997) V. Hollinger ve J. Gordon (eds). Edging into the Future (2002) Ursula K. Le Guin. The Language of the Night (1989) Tzvetan Todorov. The Fantastic, tr. R. Howard (1970/1975) Rosemary Jackson. Fantasy: The Literature of Subversion (1981) Lance Olsen. Ellipse of Uncertainty: An Introduction to Postmodern Fantasy (1987) Brian Attebery. Strategies of Fantasy (1992) Richard Mathews. Fantasy: The Liberation of Imagination (2002)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Hazırlama 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 3 3 9
Proje Hazırlama 3 5 15
Bireysel Çalışma 7 2 14
Okuma 7 10 70
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 4 5 4
ÖÇ 3 5 5 5 4
ÖÇ 4 5 3 5 5 4
ÖÇ 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4
ÖÇ 6 4 4 5 5 4 5
ÖÇ 7 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek