GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004282020 GOTHIC FICTION II Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, Gotik metinlerin ilk ortaya çıkış zamanından günümüze kadarki gelişimini tartışmak ve gotik kurmaca metinlerinin her dönem çağdaş kalmasının ardındaki sebepleri gotik edebiyatın modern ve post-modern örnekleri üzerinden popüler kültür ile bağ kurmak suretiyle tartışmak.


Dr. Öğr. Üyesi Funda Civelekoğlu


1 Gotik edebiyatın ortaya çıkışını hazırlayan etkenleri edebiyat tarihi bağlamında anlayabilme.
2 Gotik edebiyatın hız kazandığı 19. yüzyıl İngilteresi’nde gerçekleşen toplumsal ve kültürel olayları analiz edebilme.
3 “Tekinsiz” kavramını açıklayabilme.
4 Okuma sürecinde ara metinleri ayırt edebilme.
5 Gotik kavramını kültür tarihinde önemli yere sahip metinlerle ilişkili olarak düşünebilme.
6 Gotik kavramını hem klasik, hem çağdaş metinlerde inceleyebilme.
7 Eleştirel ve analitik düşünme becerilerini güçlendirebilme.
8 Kültürel Ekoloji Olarak Edebiyat kuramını içselleştirebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Gotik edebiyatin ortaya cikisinin altinda yatan sebepler. Gotik metinlerin özellikleri. Gotik edebiyatin görsel kültürdeki yansimalari. Gotik edebiyatin edebiyat ve kültür tarihi icerisindeki yeri ve islevi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Gotik edebiyatın çağdaş edebiyattaki yeri
3 Mekan kavramının gotik edebiyattaki yeri
4 The Comfort of Strangers
5 The Comfort of Strangers
6 Film Gösterimi, The Comfort of Strangers
7 Vize sınavı
8 Film gösterimi: Misery
9 Misery
10 Misery
11 Misery
12 Diary
13 Diary
14 Diary
15 Genel degerlendirme.
16 Final sınavı

Horace Walpole. The Castle of Otranto. Sigmund Freud. The Uncanny. E. T. A Hoffmann. The Sandman. Mary Shelley. Frankenstein. Francis Ford Coppola. Bram Stoker's Dracula Bram Stoker. Dracula Stevenson. Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde Ian McEwan. The Comfort of Strangers Stephen King. Misery. Rob Reiner. Misery. Chuck Palahniuk. Diary.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Beyin Fırtınası 10 2 20
Bireysel Çalışma 3 2 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 6 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 146

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 3 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 7 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 8 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek