GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004122020 CONTEMPORARY AMERICAN LITERATURE Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı 19. ve 20. yüzyıllarda ABD’li yazarların ürettiği kısa öykü, novella ve roman türlerini tanımak, belirtilen yüzyıllar içerisinde, genelde dünyada, özelde ABD’de ortaya çıkan edebi akımları araştırıp öğrenmek, seçilen eserlere bu akımlar ve edebi kuramlar çerçevesinden yaklaşıp inceleyebilmek ve ABD’nin belirtilen tarihsel süreç içinde yaşadığı toplumsal, kültürel, sanatsal ve politik değişiklikleri izleyerek bu değişikliklerin eserlerde nasıl yansıtıldığını analiz edebilmektir.


Öğr. Gör. Dr. Sena Şahini


1 Amerikan düzyazı geleneğini ve bu başlık altında eserler veren Amerikalı yazarları tanıyabilme.
2 Amerikan düzyazı türünün edebiyat tarihi içindeki yerini belirleyebilme.
3 Yazarların seçilen eserlerini toplumsal cinsiyet, ırk ve sınıf kavramları bağlamında inceleyebilme.
4 Farklı yazarların kendi kültürleri, etnik kökenleri ve tarihsel konumlarıyla şekillenen edebi ve politik hedeflerini karşılaştırabilme.
5 Bu hedefleri edebi kuramlar, akımlar ve kavramlar çerçevesinde tahlil ederek varılan sonuçları içeren çalışmalar yapıp, makaleler üretebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Amerikan edebiyatı, düzyazı türleri, kısa öykü, novella, roman, popüler kültür, edebi akımlar, Amerikan toplumsal, edebi, politik tarihi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, konu paylaşımı
2 Nathaniel Hawthorne ve Romanticism akımı
3 Polisiye Öykü, "The Murders in the Rue Morgue” ve Edgar Allan Poe.
4 Polisiye Öykü; “A Jury of Her Peers” by Susan Glaspell.
5 Film Gösterimi
6 Amerikan edebiyatında “Local Color Writing” kavramı ve Chopin ve Freeman
7 Shirley Jackson
8 Bilim Kurgu. “The Smile”, “The Pedestrian” ve Ray Bradbury.
9 Modernist Edebiyat. “Hills Like White Elephants” ve Ernest Hemingway.
10 Sherwood Anderson
11 William Faulkner ve “Southern Gothic” kavramı
12 Kültürel Çalışmalar Sempozyumu
13 Alice Walker ve Siyah Kadın Edebiyatçılar
14 Eudora Welty, "A Worn Path"
15 Woody Allen, "The Kugelmass Episode"
16 Final Sınavı

Allen, Woody. "The Kugelmass Episode" Anderson, Sherwood. “Death in the Woods”. Bradbury, Ray. "The Smile", "The Pedestrian" Chopin, Kate. "The Story of an Hour" Faulkner, William. “A Rose for Emily”. Freeman, Mary Wilkins. “A New England Nun”. Glaspell, Susan. “A Jury of her Peers”. Hawthorne, Nathaniel. “The Birthmark”. Hemingway, Ernest. “Hills Like White Elephants”. Jackson, Shirley. “The Lottery”. Poe, Edgar Allan. “Murders in the Rue Morgue" Walker, Alice. “Eveyday Use” Walker, Alice. “Roselily”. Welty, Eudora. “A Worn Path”.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 4 4
Makale Yazma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 23 23
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 5
ÖÇ 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek