GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
RPDAESEÇ001 CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilere cinsellik ve üreme sağlığı hakkında bilgi sağlamak, Cinselliğe ilişkin tutumlarını fark etmelerine olanak sağlamaktır.


Öğr.Gör. Dr. Hanife Kahraman


1 İnsan cinselliği ve üreme sağlığı hakkında bilgi sağlamak
2 Cinselliğe ilişkin tutumları keşfetmeleri için olanak sağlamak
3 Kişiler arası ilişkileri geliştirmeye yardımcı olmak
4 Cinsel kimlik farklılıklarına ilişkin ayrımcılığı önleme konusunda bilgi vermek
5 Kişilerin cinsel deneyimleri konusunda sorumluluk duymasını sağlamak (hem kendine karşı sorumluluk, hem de başkalarına karşı sorumluluk)

Birinci Öğretim


yok


yok


İnsan cinselliği, üreme sağlığı ve cinselliğe ilişkin tutumlar hakkında bilgi sağlamak.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Yapılandırılması
2 Türkçeİnsan cinselliği ile ilişkili temel Kavramlar
3 TürkçeTarihsel süreçte cinsellik
4 Cinsel sağlık eğitimi ile ilgili temel yaklaşımlar ve tartışmalar.
5 İnsan cinselliğinin fizyolojik temelleri
6 Çocuk ve ergenlerde cinsel gelişim
7 Çocuk ve ergenlerde cinsel kimlik farklılıkları
8 Değerlendirme
9 Yetişkinlikte sağlıklı cinsel yaşam
10 Üreme sağlığı, karar verme süreci ve güvenli cinsel davranış
11 Üreme sağlığı, karar verme süreci ve güvenli cinsel davranış Okuma
12 Cinsel kimlik/davranış farklılıkları ve ayrımcılık
13 Toplumsal cinsiyet -evrimsel kökleri Okuma- Ders sunumu-Tartışma
14 Toplumsal cinsiyet-kültürel kökleri Okuma- Ders sunumu-Tartışma
15 Final Sınavı

Marcovitz, H. (2013). How should sex education be taught in schools? Bruess C.E. & Greenberg, J. (2009). Sexuality Education Theory and Practice Splendorio D., Lori R. (2013)Tools for Teaching Comprehensive Human Sexuality Education: Lessons, Activities, and Teaching Strategies Utilizing the National Sexuality Education StandardsYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 10 10
Tartışma 10 1 10
Gözlem 10 1 10
Beyin Fırtınası 8 1 8
Makale Yazma 1 10 10
Makale Kritik Etme 4 1 4
Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 10 1 10
Ev Ödevi 5 1 5
Toplam İş Yükü (saat) 109

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek