GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
Bİİ305DS DİN VE SANAT Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Toplumsal kurumların en önemlilerinden biri olan dini ve dinsel davranışı eleştirel sosyal bilimsel bir bağlamda ele almak, incelemek, sorgulamak ve anlamak.


Halil Saim Parladır


1 Dinsel davranışın mahiyetini ve işlevlerini anlamak.
2 Gündelik yaşamda karşılaşılan dinsel inanç ve pratiklerin diğer toplumsal kurumlarla olan karşılıklı bağımlılığını ortaya koymak.
3 Dini, dinsel bilgiyi kendinden menkul, bağımsız unsurlar olarak değil de toplumsal hayatın bir ürünü olarak ele alma becerisi kazandırma.
4 Öğrencileri dine ve dinsel davranışa ilişkin temel sosyolojik kuram ve kuramcılara ilişkin bilgilendirmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders, genel olarak sosyal bilimlerin sosyal antropoloji, din antropolojisi ve dinler tarihi gibi disiplinlerinin dinsel davranışı nasıl ele aldığını, özelde de din hakkında ortaya konan sosyolojik kuramları içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma ve dersin temel kavramlarının tanıtılması
2 Din ve dinsel davranışa ilişkin sosyal bilimsel tutum hakkında tartışma.
3 Din – tinsellik ilişkisi ve dinin ilkel biçimleri hakkında tartışma.Din – tinsellik ilişkisi ve dinin ilkel biçimleri hakkında tartışma.
4 Yabanıl topluluklarda dinsel yaşam: Animizm, Naturizm, Totemizm tartışması Kurban ve din ilişkisi. Ritüel – din – şiddet ilişkisi Büyü ve mitosun şiddet ve dinle ilişkisi.
5 İdeoloji olarak din: Karl Marx
6 Teodise Olarak Din: Max Weber
7 İşlevsel bir kurum olarak din: Emile Durkheim
8 Arasınav
9 Dinlerin tarihsel sosyolojik gelişimi: Anadolu ve Yunan mitolojisi ve çoktanrıcılığı.
10 Dinlerin tarihsel sosyolojik gelişimi: İbrani mitolojisi ve çoktanrıcılığı. Antik Yahudilik ve İbrahimi (aşkın) paradigma.
11 Roma Dini ve Ortadoğuda senkretizm.
12 Hıristiyanlık ve Senkretizm
13 İslamın gelişimi ve sosyolojik kavranışı
14 Dinlerde resmi dinsel söylem halk dinselliği ayrımlaşması
15 Halk dini ve kadim dinsellik: Mircea Eliade
16 Final Sınavı

- Smart, Ninian, The Religious Experience of Mankind, Collins, Glasgow, 1977. - Durkheim, Emile, Dini Hayatın İlkel Biçimleri, Çev. Fuat Aydın, Ataç Yayınları, İstanbul, 2005. - Girard, René, Şiddet ve Kutsal, Çev. Necmiye Alpay, Kanat Yayın, İstanbul, 2003. - Girard, René, Günah Keçisi, Çev. Işık Ergüden, Kanat Yayın, İstanbul, 2005. - Morris, Brian, Din Üzerine Antropolojik İncelemeler. Bir Giriş Metni, Çev. Tayfun Atay, İmge Kitabevi, Ankara, 2004.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek