GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001001052008 FİZİK Ders 1 1 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrenciye doğa ile ilgili problemleri fizik kanunlarından yararlanarak çözebilme yetisi kazandırmaktır


Prof.Dr.H.Baha BÜYÜKIŞIK


1 Ölçümlerle elde edilen verilerin kullanılmasında verileri grafiklerle ve fonksiyonlarla ifade edebilme,
2 Skaler ve vektörel niceliklerle işlem yapabilme
3 Hareket tiplerini analiz edebilme , su ürünleri mühendisliği problemlerine uygulayabilme
4 . kuvvetlerin dengesi ile ilgili problemleri çözebilme
5 Dinamiğin kanunlarını kullanarak güncel hayatta ve doğadaki problemleri çözebilme
6 Dönme hareketlerini analiz edebilme, korunumlu ve korunumsuz sistemlerde açısal momentuma örnekler verebilme
7 Akışkanlar statiğinde basınç , hidrostatik basınç , kaldırma kuvveti ve yüzey gerilim kuvvetleri ile ilgili problemleri çözebilme
8 Akışkanlar dinamiği problemlerinde Bernouilli denklemini problemi çözecek şekilde düzenleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Mekanik


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar,Birim sistemleri, hatalar, verilerin grafiklerle ifade edilmesi, Doğru orantı ve çizgisel fonksiyonlar
2 Üslü fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar , ters kare bağıntıları ve deniz biyolojisinde uygulamaları
3 Vektörler ve işlemleri
4 Hız, ivme, bağıl hız ve hareket tipleri
5 Statik : kesişen kuvvetlerin bileşkesi, döndürme momenti ,paralel kuvvetler, kuvvet çifti, paralel kuvvetler ve denge koşulları, aağırlık merkezi , kütle merkezi , bir düzlemde yer alan paralel olmayan kuvvetler ve denge koşulları
6 Dinamik : Newton kanunları ,eylemsizlik kuvvetleri ,sürtünme kuvvetleri , genel çekim ve gravitasyon kanunu
7 İş , güç, enerji , momentum ve korunum ilkeleri
8 Dönme hareketi veya açısal hareket: Dönme kinetik enerjisi ve eylemsizlik momenti , açısal harekette Newton kanunları
9 Harmonik hareketler ve sarkaçlar
10 Ara Sınav
11 Akışkanlar statiği : ideal ve gerçek sıvılar ,yüzey gerilim kuvvetleri , basınç kavramı , kaldırma kuvveti
12 Pascal ilkesi , gazların genel özellikleri , hava basıncı , basıncın yükseklikle değişimi, barometre ve manometreler
13 Akışkanlar dinamiği: süreklilik denklemi, bernouilli denklemi ve uygulamaları
14 Gerçek sıvıların ve gazların akışı,Viskozite : tanımı , dinamik ve kinematik viskozite ve ölçümleri
15 Laminer akış ,Girdaplı akış, Magnus olayı
16 Final Sınavı

Serway,R.A. & Beichner,R.J. Physics for Scientists and engineers with modern physics (Fen ve mühendislik için Fizik 1 ),Saunders College Publishing (©2000) [ Palme Yayıncılık 2002. Yardımcı Kitaplar: Ertaş,İ. ,1993,Denel fizik dersleri vol. 1 ,Ege Üniversitesi Basımevi-IzmirYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Derse Katılım 1 20
Ev Ödevi 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 4 1 4
Derse Katılım 14 2 28
Problem Çözümü 10 2 20
Rapor Hazırlama 1 10 10
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 122

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 5
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 2 2
ÖÇ 5 4 4 3
ÖÇ 6 3 4
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek