GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001001112010 TEKNİK ÇİZİM Ders 1 2 3,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı teknik çizim hakkındaki temel bilgilerin öğrenciye kazandırılmasıdır. Bu amaçla teknik yazı, ölçülendirme, görünüş ve kesit çizimlerini yapabilme becerisini kazandırmak hedeflenmiştir.


Prof.Dr. Şahin Saka, Assoc. Prof. Dr. Cem AYGEN, Assoc. Prof. Dr. Tevfik Ceyhan


1 Teknik resmin temel ilkelerini kavramak, çizgi, yazı, resim kağıdı normlarını kavramak ve uygulamak,
2 Geometrik çizimleri yapmak, izdüşüm ve görünüş çıkartmak, eksik görünüşleri tamamlamak,
3 Ölçülendirme kurallarını bilmek ve uygulamak, kesit almak, perspektif çizimleri yapmak,
4 Tasarım gücünü geliştirme özellikleri kazanılacaktır.


Yok


Yok


- Teknik çizimin kuralları, kullanılan çizgi çeşitleri ve bunların kullanıldığı yerler, çizim ölçekleri. - Perspektif çizim, perspektif çeşitleri (izometrik, dimetrik ve eğik ) ve kuralları, bunlara ait model parçaların çizimleri, - İzdüşüm çizimler. İki boyutlu çizimlerde ön, üst ve yan görünüşler. - Cisimlerin ön, üst ve yan görünüşlerinin çizimi, - Cisimlerin iki boyutlu ve üç boyutlu çizimlerinin karşılaştırılması, - Çizimlere ölçü verilmesi, ölçülendirme kuralları, - Kesit çizimler, kesit çizim çeşitleri ve kesit alma kuralları, - Perspektif çizimden iki boyutlu çizim, iki boyutlu çizimden perspektif çizimler yapılması.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Teknik resimin önemi, çizim araçları ve kullanımları, yazı ve çizgi standartları standartları.
2 Temel geometrik çizimler
3 Temel geometrik çizimler
4 Temel geometrik çizimler
5 İzdüşüm (nokta, doğru ve düzlemin izdüşümleri)
6 Görünüş çıkarma, parça konumunun tespiti, görünüş çeşitleri, görünüş sayısının tespiti
7 Tek görünüşlü, iki görünüşlü, üç görünüşlü parçaların çizimi
8 Görünüş; iki görünüş yardımıyla üçüncü görünüşün çizimi
9 Arasınav
10 Ölçülendirme
11 Kesit çıkarma
12 Perspektif
13 Üç görünüş uygulamaları
14 Su Ürünleri Mühendisliğinde teknik çizim uygulamaları
15 Su Ürünleri Mühendisliğinde teknik çizim uygulamaları
16 Final Sınavı

Koparal, A.H., İplikçioğlu, M. 1990 Uygulamalı Teknik Resim I.Kısım ,175 s Sen, İ.Z., Özçilingir, N., 2007, Teknik Resim, Temel Bilgiler, DE-HA Yayın, ISBN:978975956604. MEGEP Yayınları, 2007, Teknik Resim. Gurbet, R., Düzbastılar, F. O., “Teknik Çizim Ders Notları”, Bornova, Izmir (2002).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
Ev Ödevi 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 1 2 2
ÖÇ 2 2 2 2 1 2 2
ÖÇ 3 3 1
ÖÇ 4 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek