GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001001252010 YABANCI DİL I Ders 1 1 4,00

Lisans


İngilizce


Öğrenciler Yabancı Dil 1 dersini aldıktan sonra, temel İngilizce kelimeleri bilecek, temel yazılı/sözlü ifadeleri anlayacak, temel okuma becerilerini ve stratejilerini kullanabilecek ve öğrendiklerini uygulayabilecektir.


Yabancı Diller Yüksekokulu okutmanları


1 Dinleme becerisi doğrultusunda çok yaygın kullanılan kelimeleri fark edebilmek, yavaş ve net konuşmada konuşulanları anlamak
2 Okuma becerisi doğrultusunda yaygın kullanılan isim, kelimeleri ve çok basit düzeydeki cümleleri anlayabilmek. Örnek olarak, poster, katalog ve uyarılar
3 Konuşma becerisi doğrultusunda basit kurulmuş cümlelerle kendini tanıtmak. Çok belirgin konular üzerinde sorulan kolay sorulara cevap verebilmek. Yaşadığı yer ve tanıdığı insanları tasvir edebilmek.
4 Yazma becerisi doğrultusunda basit cümlelerle kendisini anlatabilmek, tebrik kartı, poster vb şekillerdeki kısa metinler yazabilmek
5 Öğrenciler A1 seviyesinde olan İngilizce kelime ve kalıpları hatırlayabilecektir.
6 Öğrenciler A1 seviyesinde olan dilbilgisi kalıplarını etkin bir şekilde tanımlayabilecektir.
7 Öğrenciler A1 seviyesinde olan dilbilgisi kalıplarını etkin bir şekilde tanımlayabilecektir.
8 Öğrenciler akademik bir dersi takip etmek, kabul edilebilir doğrulukta iletişim kurmak ve çeşitli okuma parçalarını anlamak için A1 seviyesinde dilbilgisi yapılarını kullanabilecektir.


Yok


Yok


Kişilerin nereden geldiği, günlük hayattaki rutinler, ne yapmaktan hoşlandığınız, ne yapıyor olduğunuz ile ilgili bilgi vermek; aile, şehirdeki yerler ile ilgili soru sormak; birisini davet etmek; ne yaptığını açıklamak; geçmişle ilgili bilgi vermek; gelecek planlarıyla ilgili bilgi vermek; nesneleri ve yerleri karşılaştırmak.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Lesson 1-2-3-4; Alfabe, Aitlik zamirleri, sınıf içi terimler, sayılar. Tekil-çoğul isimler
2 Lesson 5-6-7-8; Ülkeler ve milliyetler, ‘to be’ fiili, wh-soruları, zaman ilgeçleri, haftanın günleri
3 Lesson 9-10-11-12 Günlük yaşam, sıklık zarfları Geniş Zaman Bağlaçlar (but, and, because ) Hikaye okuma
4 Lesson 13-14-15-16 Geniş zaman (aktiviteler) Geniş zaman wh-soruları Zevkler (like+ing), dinleme Restoran diyalogları
5 Lesson 17-18-19-20 Aile üyelerini tanıma Sahiplik (have/has got), some, any Okuma-yazma: Aileyi tanıtma Hikaye okuma “That’s life” 3.bölüm
6 Lesson 21-22-23-24 Şehirdeki yerler, a/an, the kullanımı There is / there are Yaşadığın yeri tanımlama Yön tarif etme
7 Lesson 25-26-27-28 Evin bölümleri, yer ilgeçleri Şimdiki zaman Okuma-yazma: Oda tanımlama Hikaye okuma ‘That’s life’ 4.bölüm
8 Ara sınav
9 Lesson 29-30-31-32 Aylar ve günler Kabiliyet (can / can’t ) Dinleme-konuşma: Randevulaşma, zaman ilgeçleri 2 Ricalar
10 Lesson 33-34-35-36 Meslekler ve ilgili fiiller Geniş zaman / Şimdiki zaman Okuma-yazma: Meslek tanımlama Hikaye okuma: That’s life bölüm 5
11 Lesson 37-38-39-40 Gidilecek yerler To be fiili geçmiş zaman Dinleme-konuşma: Geçmiş bir şeyin nasıl olduğunu ifade etme Plan yapma ( Shall we…, Let’s)
12 Lesson 41-42-43-44 Ders konuları Geçmiş Zaman Okuma-yazma: Okul günleri Hikaye: That’s Life Bölüm 6
13 Lesson 45-46-47-48 Vücudun bölümleri Geçmiş Zaman Dinleme-konuşma: Kazalar Eczane diyalogları
14 Lesson 49-50-51-52 Seyahat, go +ilgeç Gelecek zaman (going to) Okuma-yazma: Gelecek ile ilgili planları tanımlama
15 Ekstra okuma

Ders Kitabı: Hatchinson, Tom, et al. (2012). Network. Oxford University Press, USA. Alıştırma kitabı ödev olarak verilebilir.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 4 52
Bireysel Çalışma 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
Multirom CD Çalışması 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 3 5
ÖÇ 2 1 5
ÖÇ 3 1 2 5
ÖÇ 4 1 5
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek