GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001001272010 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ Ders 1 1 3,00

Lisans


Türkçe


Katıların davranış ve doğasını anlamak. Mühendislik mekaniği bilgisini balıkçılık uygulamalarında kullanılmak üzere aktarmak. Proje planlamak, tambur, matafora, makara gibi basit balıkçılık ekipmanlarını tasarlamak. Mühendislik mekaniği ile ilgili fizik kanunlarını balıkçılık donamları için formüle etmek.


Assoc. Prof. Dr. M. Hakan Kaykaç, Assoc. Prof. Dr. Ozan Soykan


1 Öğrenci katı mekaniği temel prensipleri ile balıkçılık uygulamaları arasında ilişki kurabilecektir.
2 Öğrenci basit fizik kurallarını kullanarak balıkçılık donamlarını ve ekipmanlarını tasarlayabilecektir.
3 Öğrenci balıkçılık teknolojisi ile katı mekanik kurallarını arasındaki ilişkileri anlayabilecek ve yorumlayabilecektir.
4 Öğrenci farklı dallardaki diğer mühendislerle tartışabilecektir.
5 Öğrenci uygulamalı fizik problemlerini mühendislik mekaniği bilgisini kullanarak analiz edebilecek ve çözebilecektir.


Yok


Yok


Mekaniğin Prensipleri (Giriş, boyut ve birim sistemleri, kütle ve kuvvet, vektörel ve skaler büyüklükler, mekanik kanunları), Vektörün Elemanları (Vektörlerde toplama ve çıkarma, vektörlerin çözümü, birim vektörler, vektörün pozisyonu, kuvvetin momenti, kuvvet çifti ve momenti), Denk Kuvvet Sistemleri (Giriş, bir kuvvet sisteminin bileşkesi), Denge Denklemleri (Giriş, serbest cisim diyagramı, statik belirsizlik), Yapısal Mekaniğe Giriş (Yapısal model, düzlem kafes kiriş, çözümler, düğüm yöntemi, kesit yöntemi, kirişlerde kuvvetler, kesme kuvveti, normal kuvvet ve eğilme momenti), Sürtünme Kuvveti (Giriş, Coulomb sürtünme kanunu), Basit Yüzeyler-Ağırlık Merkezi (Giriş, ağırlık Merkezinin bulunması ve atalet momenti), Makaralar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mekaniğin Prensipleri–1
2 Mekaniğin Prensipleri–2
3 Vektörün Elemanları–1
4 Vektörün Elemanları–2
5 Denk Kuvvet Sistemleri
6 Ara sınav
7 Denge Denklemleri
8 Yapısal Mekaniğe Giriş–1
9 Yapısal Mekaniğe Giriş–2
10 Yapısal Mekaniğe Giriş–3
11 Sürtünme Kuvveti
12 Basit Yüzeyler-Ağırlık Merkezi–1
13 Basit Yüzeyler-Ağırlık Merkezi–2
14 Makaralar–1
15 Makaralar–2
16 Final Sınavı

Ders kitabı: Yok Yardımcı Kitaplar: Shames, I.H., 1997. Engineering Mechanics (Statics). Fourth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458, USA, 482p.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 2 1 2
Rehberli Problem Çözümü 10 1 10
Problem Çözümü 10 1 10
Tartışma 10 2 20
Soru-Yanıt 10 2 20
Bireysel Çalışma 2 1 2
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 1 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Ev Ödevi 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 5 5 4 4 4 3 4
ÖÇ 1 5 5 4 5 3 3 3
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 3 4 4 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek