GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001001032014 MATEMATİK Ders 1 1 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilere genel matematik bilgisinin verilmesi yanında limit, süreklilik, türev ve integral kavramlarını ve uygulamalarını anlatmaktır.


Doç.Dr. Hülya SAYGI


1 Öğrenci, matematik ile ilgili problemleri karşılayabilme, formüle etme ve çözme becerisi kazanma
2 Bir fonksiyonun limiti ve sürekliliği kavramları hakkında bilgi verebilme
3 Cebirsel bir fonksiyonun türevlenebilme kavramını ve metotları hakkında bilgi verebilme
4 Türevin hangi konularında uygulandığını bilme
5 İntegralin hangi konularında uygulandığını bilme


Yok


Yok


Fonksiyonlar, Ters fonksiyonlar, Trigonometrik, Üssel, Logaritmik fonksiyonlar ve eşitlikler, çok kullanılan grafik çeşitleri, Limit kavramı, Süreklilik, Türev ve türevin uygulama alanları, İntegral ve İntegralin uygulama alanları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kümeler, Sayılar, Üslü ve Köklü Çokluklar, İkinci dereceden denklem ve Eşitsizlikleri, Doğrunun analitik incelenmesi, Çemberin analitik incelenmesi
2 Fonksiyon kavramı, bazı özel fonksiyonlar, Trigonometrik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
3 Limit
4 Süreklilik, Kapalı bir aralıkta sürekli fonksiyonların özellikleri
5 Türev kavramı, Türev almada kurallar
6 Limitte belirsiz şekillerin türevle çözümü
7 ARA SINAV
8 Diferansiyel, çok değişkenli fonksiyonlar, İkinci türevin ekstarum noktaların tesbitinde kullanılması
9 Türev yardımıyla grafik çizimleri
10 Türev yardımıyla grafik çizimleri
11 Belirsiz İntegral ve Özellikleri
12 İntegral alma metodları, Değişken değiştirerek integral alma
13 Kısmi integrasyon Metodu ve indirgenme formülleri
14 Basit kesirlere ayırma yöntemi
15 Belirli integral
16 FİNAL SINAVI

Dawkins, P., 2007, College Algebra, http://tutorial.math.lamar.edu/terms.aspx, Dawkins, P., 2007, Calculus I, http://tutorial.math.lamar.edu/terms.aspx Dawkins, P., 2007, Calculus II, http://tutorial.math.lamar.edu/terms.aspx Saygı, H., 2010, Matematik Ders Notları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 5 1 5
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Toplam İş Yükü (saat) 105

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 3 1 3
ÖÇ 2 5 3 3 3 2 3
ÖÇ 3 5 4 3 4 3 4
ÖÇ 4 5 3 4 4 4 4
ÖÇ 5 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek