GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001001282014 MUKAVEMET Ders 1 2 2,00

Lisans


Türkçe


Rijit katıların davranış ve doğasını kavrayarak su ürünleri sektöründeki uygulamalara aktarmak.


Assist. Prof. Dr. Can Altınelataman


1 Öğrenci mukavemet temel prensipleri ile balıkçılık uygulamaları arasında ilişki kurabilecektir.
2 Öğrenci basit fizik kurallarını kullanarak balıkçılık donamlarını ve ekipmanlarını tasarlayabilecektir.
3 Öğrenci balıkçılık teknolojisi ile mekanik kurallarını arasındaki ilişkileri anlayabilecek ve yorumlayabilecektir.
4 Öğrenci farklı dallardaki diğer mühendislerle tartışabilecektir.
5 Öğrenci uygulamalı fizik problemlerini mukavemet bilgisini kullanarak analiz edebilecek ve çözebilecektir.


Yok


Yok


Mukavemete Giriş, İç Kuvvet, Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti, Eğilme Momenti ve Burulma, Gerilme ve Uzama, Malzeme Özellikleri, Eğilme, Kesme (Kayma), Burulma, Kompleks Gerilme ve Uzama


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mukavemete giriş
2 Gerilme
3 Uzama
4 Gerilme ve uzama arasındaki ilişki
5 İç kuvvetler
6 Eksenel kuvvet
7 Ara sınav
8 Kesme kuvveti
9 Esneme
10 Burulma
11 Eylemsizlik momenti
12 Hooke yasası
13 Şekil değiştirme enerjisi
14 Örnek problemler
15 Genel tekrar, soru-cevap
16 Final sınavı

Megson, T.H.G., 1996. Structural and Stress Analysis, John Wiley and Sons, Inc., NewYork, USA.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 6 2 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 62

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 4 4 3
ÖÇ 2 5 5 4 4 5 5 3 4 3 5 4 3 3
ÖÇ 3 5 5 3 5 5 5 3 4 3 5 4 5 3
ÖÇ 4 3 4 3 4 5 5 3 4 4 5 4 5 3
ÖÇ 5 5 5 3 5 5 5 3 4 3 5 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek