GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001001322014 AKUAKÜLTÜRDE MİKROBİYOLOJİ Ders 1 2 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilere mikrobiyolojinin tarihçesi, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, morfolojik özellikleri, kimyasal yapıları, metabolizmaları, enzimleri, beslenmeleri, üremeleri, üremeyi etkileyen faktörler ve bakteriyel üremenin kontrolünün öğretilmesidir.


Prof.Dr. Haşmet Çağırgan


1 Bakteriyel ekimleri yapabilme.
2 Bakterileri kolonilerine ve morfolojik özelliklerine bakarak gruplayabilme
3 Bakterileri çeşitli yöntemlerle boyayarak tanımlayabilme
4 Bakterilerin hareketli olup olmadıklarını ayırt edebilme
5 Bakterileri, metabolik faaliyetlerinden faydalanılarak yapılan testlerle tanı koyabilme
6 Bakteriyel enfeksiyon mekanizmasını anlayabilme
7 Bakteriyel üremenin kontrolünde, kimyasal maddeleri ve fiziksel yöntemleri kullanabilme


Yok


Yok


Bakterilerin sınıflandırılması, morfolojik ve fizyolojik özellikleri, koloni morfolojisi,biyokimyasal yapısı, beslenmesi, üremeleri, üremeye etki eden faktörler, bakteri üremesinin kontrol altına alınması


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mikrobiyolojinin tarihçesi
2 Mikroorganizmaların klasifikasyonu ve isimlendirilmesi
3 Bakterilerin morfolojik özellikleri (kok, basil, sarmal, plemorfik bakteriler)
4 Bakterilerin anatomik yapısı 1-Dış yapılar (Kapsul, hücre duvarı)
5 Bakterilerin anatomik yapısı 1.Dış yapılar (Flagella, Fimbria). Bakterilerde hareket ve flagellanın konumu
6 Bakterilerin anatomik yapısı 2- İç yapılar (Sitoplazmik membran, sitoplazma, sitoplazmik granüller, çekirdek, çekirdekçik)
7 Bakterilerin beslenmesi
8 ARA SINAV
9 Bakterilerin üremesi
10 Bakterilerde enzimler
11 Bakteri pigmentleri, endospor
12 Bakterilerin kimyasal yapısı
13 Mikrobial üremenin kontrolü
14 Bakterilerin üremesine etki eden faktörler
15 Maya ve küfler
16 FİNAL SINAVI

Arda, M. “Temel Mikrobiyoloji”. Medisan Yayın Serisi: 46 Ankara. 2. Baskı, 548 s. Güllü, K. (ed). Balık Üreticisi El Kitabı, Tokşen, E. Balık Sağlığı, 2007, 205-214. Woo, P.T.K., Fish Diseases and Disorders, Vol 1, Protozoan and Metazoan Infections. CAB International, 2006 (2. baskı) Austin, B. and Austin, D.A. “Bacterial Fish Pathogens.” Springer Praxis Boks, 4. Baskı.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Bireysel Çalışma 2 4 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 116

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 2 2 5 2 5 5 2 1 1 4 1 1
ÖÇ 2 2 2 2 5 2 5 5 5 4 5 5 1 5
ÖÇ 3 2 2 2 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 4 1 1 1 5 1 5 5 1 2 5 5 2 2
ÖÇ 5 2 2 2 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 6 4 5 4 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 7 4 5 4 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek