GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002032014 AKUAKÜLTÜR MÜHENDİSLİĞİ Ders 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Balık yetiştiriciliğinde ekonomik koşullarda birim alandan en yüksek verimi elde edebilmek amacıyla ileri düzeyde mekanizasyon ve teknolojiden yararlanmanın yöntem ve gereçlerinin tanıtımı, seçimi ve kullanımının teknik olarak incelenmesi.


Prof.Dr. Osman Özden, Prof. Dr. Kürşat Fırat, Prof.Dr. Şahin Saka


1 Balık yetiştiriciliğinde ekonomik koşullarda birim alandan en yüksek verimi elde edebilmek amacıyla ileri düzeyde mekanizasyon ve teknolojiden yararlanabilmeli
2 Uygun yetiştiricilik yöntemine karar verebilmeli
3 Gerekli malzeme seçimi
4 Gerekli ekipmanın kullanımının teknik olarak incelenmesi
5 Ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm sunabilmeli


Yok


Yok


Neden akuakültür ( Nüfus,Gıda ihtiyacı, Tarım, Balıkçılık, Akuakültür) / Akuatik sistemlerde enerji (Enerji Kaynakları, Elektrik sistemleri ve teçhizatı, trafo ve jeneratörler / Işık enerjisi, Aydınlatma sistemleri ve teçhizatı, kullanım alanları / Su İletiminde Kullanılan sistemler, Motopompalar, çeşitleri ve kullanım sahaları / Pompaj Ünitesi / Borular, çeşitleri, teknik özellik ve kullanım alanları, / Suların Filtre Edilmesi / Mekanik filtreler / Biyolojik Filtreler / Sterilizasyon ve dezenfeksiyon / UV filtreler, Ozon sistemleri / Havuzların Deşarj Mekanizasyonu / Akuatik yaşam ve oksijen (Hava iletimi, Oksijenlendirme mekanizasyonu ) / Isıtma ve Soğutma Mekanizasyonu, sistemler, kurulumu ve kullanım şekilleri, ısı iletimi / Boylama sistemleri ve mekanizasyonu , uygulama alanları / Otomasyon sistemlerinin önemi ve geliştirilmesi, uygulamadaki örnekler / Akuatik kültür sistemlerinin dizaynları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Neden akuakültür ( Nüfus,Gıda ihtiyacı, Tarım, Balıkçılık, Akuakültür) ; Üretim durumu ve projeksiyonu Video ve slayt gösterimi
2 Mekanizasyon, kapsamı, önemi, çeşitleri; Üretim sistemleri sınıflandırılması ve çeşitleri, Video ve slayt gösterimi
3 Su özellikleri, suyun yetiştiricilikte fonksiyonları, su kaynakları; çeşitleri, kullanım alanları, kaynak analizi. Su kirliliği Teknik hesaplamalar Su temini hesaplamaları
4 Akuatik sistemlerde enerji (Enerji Kaynakları, Elektrik sistemleri ve teçhizatı, trafo ve jeneratörler Enerji sistemleri örneklerini inceleme
5 Pompaj Ünitesi / Borular, çeşitleri, teknik özellik ve kullanım alanları, Su İletiminde Kullanılan sistemler, Motopompalar, çeşitleri ve kullanım sahaları Pompaj birimlerine ait teknik hesaplamalar
6 Ara Sınav Değerlendirme
7 Suların Arıtım mekanizasyonu / Çeşitleri; Mekanik filtrasyon / Biyolojik Filtrasyon / Kimyasal filtrasyon Video ve slayt gösterimi
8 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon / UV filtreler, Ozon sistemleri Sistemler ve elemanlarının örneklerrde incelenmesi
9 Akuatik yaşam ve oksijen (Hava iletimi, Oksijenlendirme mekanizasyonu ) Havalandırma–oksijenlendirme için teknik hesaplamalar
10 Isıtma ve Soğutma Mekanizasyonu, sistemler, kurulumu ve kullanım şekilleri, ısı iletimi Isıtma –soğutma için teknik hesaplamalar
11 Boylama sistemleri ve mekanizasyonu , uygulama alanları Video ve slayt gösterimi
12 Işık enerjisi, Aydınlatma sistemleri ve teçhizatı, kullanım alanları Aydınlatma için teknik hesaplamalar
13 Otomasyon sistemlerinin önemi ve geliştirilmesi, uygulamadaki örnekler Video ve slayt gösterimi
14 Üretimde Havuzlar ve tanklar; materyal, çeşitleri, dizayn ve tasarımları; Deşarj Mekanizasyonu Tank tasarım ve analizi yapma
15 Akuakültür Tesisinin kuruluşunda Yer Seçimi ve Akuatik kültür sistemlerinin dizaynları Akuakültür işletmelerinden örnekler
16 Final Sınavı Değerlendirme

Ders notları Homziak, J., Veal, C. D., and Hayes, D. (1993). “Design and construction of aquaculture facilities in dredged material containment areas,” Technical Report EL-93-l 1, U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station, Vicksburg, MS. Lekang, Odd-Ivar, Aquaculture engineering,2013, Department of Mathematical Sciences and Technology, Norwegian University of Life Sciences, Drobakveien, Norway. – Second Edition.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Alan Gezisi 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Ev Ödevi 3 4 12
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek