GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002042014 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARINA GİRİŞ Ders 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin balık hastalıkları terminolojisini kazanması, hastalıklara neden olan biyotik ve abiyotik faktörlerin neler olduğunu ve stresin balık hastalıkların çıkmasındaki rolü ve önemi, hastalık olgusunun nasıl oluştuğunu, balık hastalıklarının bulaşma yolları, hastalıklarla mücadelede kullanılan ilaçlar, dozları ve kullanım yolları, tedavi sonrası ilaç kalıntılarının çevre ve balık tüketen insanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri minimize etmek için alınması gereken tedbirler, bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter balık hastalıklarının teşhisi, tedavisi, koruma amacıyla aşılama, balık çiftliklerinde ilaç kullanımı ve tedavi ile ilgili yasa, yönetmelik ve tebliğlerin neler olduğunu ve bunlara ilişkin kayıtların nasıl tutulacağını , öğretmektir.


Prof. Dr. Haşmet ÇAĞIRGAN


1 Hastalıklara neden olan biyotik ve abiyotik faktörlerin neler olduğunu ayırdedebilme
2 Enfeksiyöz hastalıklarla nonenfeksiyöz hastalıkları ayırdedebileme
3 Balık hastalıklarının bulaşma yollarını ve hangi korunma önlemlerinin alınması gerektiğini kavrayabilme
4 Balık hastalıklarında kullanılacak ilaçları seçebilme ve uygulayabilme
5 İlaç kalıntılarının önemi ve meydana getirebileceği zararları kavrayabilme ve bu konudaki yasal zorunlulukları anlayabilme
6 Balık hastalıklarından korunma amacıyla kullanılacak olan aşıların kaç çeşit olduğunu, aşı çeşitlerine göre farklı uygulamaların fayda ve sakıncalarını kavrayabilme, aşılama programını tasarlayabilme ve uygulayabilme
7 Bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter balık hastalıklarının teşhisinin nasıl yapıldığını kavrayabilme
8 Balık hastalıklarının teşhisi ve sertifika muayeneleri için örnek seçebilme ve bunları laboratuara uygun bir şekilde gönderebilme


Yok


Yok


Balık Hastalıklarının önemi, hastalığın tanımı ve hastalık çeşitleri, ölüm nedenleri, enfeksiyon tanımı ve çeşitleri, patojen, saprofit, rezidü, virulans tanımı ve virulansın ölçümü, hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile sertifika muayeneleri için laboratuara balık örneği gönderimi, balık hastalıklarında AT, ABD-Kanada, OIE ve ülkemizde uygulanan düzenlemeler ve bunların önemi, ilaçların kullanım şekilleri ve dikkat edilmesi gerekenler ile bu konudaki ve tebliğler, balık hastalıklarında korunma ve kontrol önlemleri, karantina uygulamaları, aşılama.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dünyada Akuakültürde Karşılaşılan Problemlerin Dağılımı, Balık hastalıklarının önemi
2 Hastalık nedir, çeşitleri nelerdir
3 Enfeksiyon şekilleri
4 Enfeksiyonların doğada yayılışlarına göre ayrımı
5 Kontagiyöz (salgın) hastalıkların çıkışını etkileyen faktörler
6 Mikroorganizma, hastalık ve patojen kavramlarının tanımı
7 Virulans tanımı, virulansı arttıran ve azaltan faktörler
8 Arasınav
9 Hastalığın teşhisi amacıyla örnek alınması ve laboratuara gönderilmesi
10 Sertifika muayeneleri için örnek alınıp gönderilmesi
11 Bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter hastalıkların teşhis yöntemleri
12 Kalıntı kavramı
13 Balık hastalıklarında tedavi ve ilaçların veriliş yolları
14 Balık Hastalıkları ile ilgili regülasyonlar
15 Aşılama, aşılama yöntemleri
16 Final Sınavı

Çağırgan, H., Gökkuşağı Alabalığı Hastalıkları, Çağırgan, H., Tanrıkul, T., Tokşen, E., 1996. Balık Hastalıklarından Korunmada Genel Hijyenik Tedbirler”, Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Dergisi, Balık Hastalıkları Özel Sayı, 20 (34),39-55.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Bireysel Çalışma 2 4 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 126

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 2 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 6 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 7 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 8 1 2 3 5 5 3 5 5 3 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek