GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Lisans

1 Hastalıklara neden olan biyotik ve abiyotik faktörlerin neler olduğunu ayırdedebilme
2 Enfeksiyöz hastalıklarla nonenfeksiyöz hastalıkları ayırdedebileme
3 Balık hastalıklarının bulaşma yollarını ve hangi korunma önlemlerinin alınması gerektiğini kavrayabilme
4 Balık hastalıklarında kullanılacak ilaçları seçebilme ve uygulayabilme
5 İlaç kalıntılarının önemi ve meydana getirebileceği zararları kavrayabilme ve bu konudaki yasal zorunlulukları anlayabilme
6 Balık hastalıklarından korunma amacıyla kullanılacak olan aşıların kaç çeşit olduğunu, aşı çeşitlerine göre farklı uygulamaların fayda ve sakıncalarını kavrayabilme, aşılama programını tasarlayabilme ve uygulayabilme
7 Bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter balık hastalıklarının teşhisinin nasıl yapıldığını kavrayabilme
8 Balık hastalıklarının teşhisi ve sertifika muayeneleri için örnek seçebilme ve bunları laboratuara uygun bir şekilde gönderebilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dünyada Akuakültürde Karşılaşılan Problemlerin Dağılımı, Balık hastalıklarının önemi
2 Hastalık nedir, çeşitleri nelerdir
3 Enfeksiyon şekilleri
4 Enfeksiyonların doğada yayılışlarına göre ayrımı
5 Kontagiyöz (salgın) hastalıkların çıkışını etkileyen faktörler
6 Mikroorganizma, hastalık ve patojen kavramlarının tanımı
7 Virulans tanımı, virulansı arttıran ve azaltan faktörler
8 Arasınav
9 Hastalığın teşhisi amacıyla örnek alınması ve laboratuara gönderilmesi
10 Sertifika muayeneleri için örnek alınıp gönderilmesi
11 Bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter hastalıkların teşhis yöntemleri
12 Kalıntı kavramı
13 Balık hastalıklarında tedavi ve ilaçların veriliş yolları
14 Balık Hastalıkları ile ilgili regülasyonlar
15 Aşılama, aşılama yöntemleri
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Bireysel Çalışma 2 4 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 126

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 2 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 6 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 7 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 8 1 2 3 5 5 3 5 5 3 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek