GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002122014 BALIKÇI GEMİLERİ VE DONANIMI Ders 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Balıkçı gemilerinin bölgesel farklılıkları, av araçlarına göre sınıflandırılması, yapısı, donanımı, av operasyonlarında farklı donanımların işlevleri, balıkçı gemilerinin bakım ve onarım aşamaları, balıkçı gemilerinde kullanılan seyir ve av operasyonuna ait elektronik donanım ve çalışma prensipleri, Balıkçı gemilerinin teknik özellikleri, boy- hız ilişkisi, Boy- Beygir gücü ilişkisi, balıkçı gemilerinin temel boyutlarının aktarılması dersin amacını oluşturmaktadır.


Prof. Dr. Adnan TOKAÇ, Assoc.Prof. Dr. Ali ULAŞ


1 Balıkçı gemilerini tanımlama ve sınıflandırma bilgi ve becerisine sahip olmak
2 Balıkçı gemileri tipleri ile yapı ve aksamlarını tanıyabilme becerisine sahip olma
3 Balıkçılık av yöntemlerine göre balıkçı gemilerini sınıflayabilme ve av yöntemi ile balıkçı gemisi arasında farkındalık yaratabilmesi
4 Balık bulucu ekipman ve balıkçılık operasyonları arasındaki ilişkiyi anlama becerisine sahip olmak
5 Balıkçı teknelerinde güverte donanımının çalışma prensiplerini anlama becerisine sahip olmak
6 Balıkçı teknelerinin temel boyutları ile motor gücü arasında ilişki kurabilme becerisine sahip olmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Balıkçı gemilerinin tanımlanması, bölgesel dağılım ve farklılıkların açıklanması, Av yöntemlerine göre balıkçı gemilerinin sınıflandırılması,Av yöntemlerine göre güverte üstü donanımının farklılığı, balıkçı gemilerinde seyir ve balık bulucu elektronik cihazların tanımlanması ve çalışma prensiplerinin açıklanması, balıkçı gemilerinin makine tipleri, boy-hız ilişkisi, beygir gücü-hız ilişkisi, balıkçı gemilerinin bakım ve onarımı, Bir balıkçı gemisinin planlanması dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Balıkçı gemisinin tanımı ve Türkiye’de balıkçı gemilerinin yapısal analizi Balıkçı limanı ziyareti
2 Balıkçı gemisine özel bölüm yapıların tanımlanması Tersane ziyareti
3 Balıkçı gemilerinde aranılan özelliklerin, tanılanması; Hız, manevra, direnç,seyir mesafesi. Atölye çalışması
4 Balıkçı gemilerinde köprü üstü donanımı, balık bulucu cihazlar ve çalışma prensipleri Balık bulucu cihazların operasyon esnasında kullanımı
5 Balıkçı gemilerinde güverte üstü donanımı; vinçler krenler, matafora tipleri, arma donanımı Arazi çalışması
6 Balıkçı gemilerinin tasarımında dikkate alınan temel kriterler Atölye Çalışması
7 Balıkçı gemlerinde makine, şanzıman, şaft ve pervane yapılarının incelenmesi Atölye Çalışması
8 Ara sınav Ara Sınav
9 Trol balıkçı gemileri, Gırgır balıkçı gemileri Atölye çalışması
10 Balıkçı gemilerinde denge, GM hesaplamaları, kararlı ve kararsız gemiler Atölye çalışması
11 Ahşap ve sac balıkçı gemilerinde bakım ve onarım aşamaları Bakım ve onarım işlemlerinin uygulanması
12 Balıkçı gemilerinin resmi kayıt işlemleri, plakalandırma ve balıkçı gemisi tonilatosu Liman ziyareti
13 Dönem projesi sunumları Dönem projesi sunum
14 Dönem projesi sunumları Dönem projesi sunum
15 Dönem projesi sunumları Dönem projesi sunum
16 Final Sınavı Final Sınavı

Brandt, von A.”Vessel and Gear” p. 474-475 in Fishing Boats of the world 1. ed. Traung, J.O. Fishing News (Boks)Ltd. London. 579pYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Rehberli Problem Çözümü 12 1 12
Proje Hazırlama 3 4 12
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 12 1 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 97

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 5 5
ÖÇ 2 5 5 4 5 3 3 3
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 4 5
ÖÇ 4 3 4 4 2 5 5 5 5 4
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 3 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek