GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003012014 TÜRKİYE TATLI SU BALIKLARI Ders 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, Türkiye içsu balık faunası ile ilgili çalışmaları, içsu balık faunası biyoçeşitliliği, morfolojik ve anatomik terimleri, İçsu balık tayin anahtarını kullanması, Türkiye içsu balıklarının familya, cins ve türlerinin biyoekolojik özelliklerini, Türkiye içsularındaki egzotik balıkları öğrenmesini sağlamaktır.


Prof.Dr. Hasan M. SARI, Assoc.Prof.Dr. Ali İLHAN, Prof.Dr. M. Ruşen USTAOĞLU


1 Türkiye içsu balık faunasına genel bakış
2 Sembol, terim ve deyimlerin açıklanması
3 Familya, cins, tür ve alttürleri belirleyen dikotomik ayırım anahtarlarının oluşturulması ve kullanımı
4 Türkiye İçsularındaki balıklarının üst taksonomik birimlerinin, familyaları ile cins, tür ve alttürlerin diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri
5 Türkiye’nin içsularındaki egzotik balıkları


Yok


Yok


Türkiye içsu balık faunası ile ilgili tarihçe, İçsu balıklarının biyoçeşitliliği, Morfolojik ve Anatomik terimler, Meristik karakterlerin ifade edilmesi, Dikotomik tayin anahtarının özelliği ve kullanılması, Sınıfların, altsınıfların, takımların, familyaların, cinslerin, türlerin ve alttürlerin diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri, Türkiye egzotik içsu balıkları.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Türkiye içsu balık faunası tarihçesi, biyoçeşitliliği, morfolojik ve anatomik terimler; meristik karakterlerin ifade edilmesi, dikotomik tayin anahtarının özelliği ve kullanılması
2 Türkiye içsu balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri
3 Türkiye içsu balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri
4 Türkiye içsu balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri
5 Türkiye içsu balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri
6 Türkiye içsu balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri
7 Türkiye içsu balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri
8 Ara Sınav
9 Türkiye içsu balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri
10 Türkiye içsu balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri
11 Türkiye içsu balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri
12 Türkiye içsu balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri
13 Türkiye içsu balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri
14 Türkiye içsu balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri
15 Türkiye içsu balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri
16 Final Sınavı

Geldiay, R., Balık, S. (2007). Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No. 46. İzmir. Balık, S., Ustaoğlu, M.R. (2001). Türkiye içsu balıkları tanımlama kılavuzu. Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No. 10. İzmir. Demir, N. (2006). İhtiyoloji. Nobel Basımevi. Ankara. (Bölüm 2, 16, 18). Demirsoy, A. (1988). Yaşamın Temel Kuralları, Omurgalılar/Anamniyota. Hacettepe Üniv. Yayınları. Ankara. (Bölüm 36-38)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 10 10
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Laboratuvar Ara Sınavı 1 2 2
Laboratuvar Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 130

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 2
ÖÇ 2 5 3
ÖÇ 3 5 3 3 4 4 4 4 5
ÖÇ 4 5 5 4 4 5 2 4 5 4 5
ÖÇ 5 5 5 4 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek