GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003072014 İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin tatlı su balıklarının yetiştiricilik özelliklerini tanımasını, iç sularda yetiştirilen balıklarla ile ilgili son teknolojik gelişmeleri kavramasını, herhangi bir su ortamında hangi balık türlerinin yetiştirebileceğine karar vermesini, yetiştirme şartlarını oluşturmasını, balıkların üreme tekniklerini gerçekleştirebilmesini ve bunlar için gerekli alt yapının tasarlamasını sağlamaktır.


Doç. Dr. Özgür Altan Öğretim Görevlisi Dr. Serhat Engin


1 Alabalıklarının yavru üretimi için gerekli teknik şartlarını listeleyebilme
2 Yemeklik alabalık yetiştiriciliği için farklı ortam özelliklerini kavrayabilme
3 Sazan balığının su ve arazi isteklerini tasarlayabilme
4 Sazan balığının Üretim metotlarını karşılaştırabilme
5 Çeşitli yöntemlerle porsiyonluk sazan balığı üretimini açıklayabilme
6 Yılan balığının uygun su şartlarında yetiştiriciliğini tasarlayabilme
7 Yayın balığı üretimini tasarlayabilme
8 9-Turna balığı, Hibrit Çizgili levrek ve Sudak balığı Yetiştiriciliğini karşılaştırabilme
9 Mersin Balığı üretimini uygulayabilme
10 Tilapiya üretimini sıcak su balığı üretimine örnek verebilme
11 Kadife balığının ve ot sazanının uygun su koşularında kullanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Alabalık,sazan ve diğer ekonomik önemi olan tatlı su balıklarının anaç safhasından porsiyonluk aşamaya kadar tüm yetiştirme tekniklerinin ve alt yapı elemanlarının kullanımını içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Alabalık Yetiştiriciliğinde kullanılan türler, Su kaynakları ve kalitesi, alabalık üretim yerinin seçimi, alabalık üretim tesisi. Su debisi ölçümü ve kapasite tayini problemi çözme
2 Alabalıklarda döl alımı,Kuluçkahane-yavru üretim ünitesi, kuluçka döneminde yumurtaların bakımı, larva çıkışı ve bakımı, Yavru ve balıkçık üretimi. Video gösterimi
3 Havuzlarda alabalıkyetiştirme,kafeslerde alabalık yetiştirme,alabalıklarda sınıflama-boylama, alabalıklarda taşıma, alabalıklarda hasat. Alabalık tesisine Teknik gezi
4 Sazan Yetiştiriciliğinde,Sazanın tanıtımı,Su kaynağı ve Arazi özellikleri, Sazan havuzları. kapasite tayini problemi çözme
5 Sazan balığı üretim metotları, Doğal üretim, Yarı kontrollü üretim,Tam kontrollü üretim. Hipofiz çıkarma
6 Toprak havuzlarda yavru balık üretme,Bir yaşlı sazanların büyütülmesi,Sazanlarda kışlatma,İki yaşlı sazanların yetiştiriciliği, Ağ kafeslerde sazanların yetiştiriciliği, Üretim tesisine teknik gezi
7 Ara sınav Laboratuvar ara sınavı
8 Yılan Balığı Yetiştirciliği Video gösterimi
9 Yayın balığı Yetiştiriciliğinde,Avrupa Yayın balığı Üretimi. Video gösterimi
10 Turna balığı Yetiştirciliği Sudak balığı Yetiştiriciliği hibrit çizgili levrek yetiştiriciliği Dönem proje sunumu
11 Tilapya Yetiştiriciliği Dönem proje sunumu
12 Mersin Balığı Yetiştiriciliği Dönem proje sunumu
13 Kadife Balığı yetiştiriciliği Ot sazanı üretimi Dönem proje sunumu
14 Dönem proje sunumu Dönem proje sunumu
15 Dönem proje sunumu Dönem proje sunumu
16 Final sınavı Laboratuvar sınavı

İçsu balıkları ve yetiştiriciliği M.S. Çelikkale,karadeniz teknik üniversitesi,1/2 cilt.1994. İçsu balıkları yetiştiriciliği, F. Çağıltay,Nobel, 2007 Balık üreticisi el kitabı,editör:K.Güllü,AB yayınaları, 2007 Alabalık Yetiştiriciliği,Y.Emre,V. Kürüm,1998. Sazan Üretim tekniği,D.Atay,M.S. Çelikkale,1983. Textbook of fish culture, Breeding and cultivation of fish, M. Huet,1970. Intensive fish farming, C.J. Shepherd ve N. Bromage,1990. Principles of warmwater aquaculture,R.R.Stickney,1979. The freshwater aquaculture book,W. Mclarney,1987.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Alan Gezisi 2 6 12
Rapor Hazırlama 1 8 8
Rapor Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 1 8 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 87

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4
ÖÇ 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3
ÖÇ 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 6 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4
ÖÇ 7 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4
ÖÇ 8 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3
ÖÇ 9 3 3 3 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5
ÖÇ 10 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3
ÖÇ 11 3 4 3 4 2 5 5 3 5 2 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek