GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003072014 İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin tatlı su balıklarının yetiştiricilik özelliklerini tanımasını, iç sularda yetiştirilen balıklarla ile ilgili son teknolojik gelişmeleri kavramasını, herhangi bir su ortamında hangi balık türlerinin yetiştirebileceğine karar vermesini, yetiştirme şartlarını oluşturmasını, balıkların üreme tekniklerini gerçekleştirebilmesini ve bunlar için gerekli alt yapının tasarlamasını sağlamaktır.


Prof.Dr. Özgür Altan Öğretim Görevlisi Dr. Serhat Engin


1 Alabalık yetiştiriciliğinde kullanılan üretim sistemlerini ve modellerini tanıyabilme
2 Anaç ve kuluçkahane aşamasından pazarlamaya kadar olan alabalık yetiştiricilik proseslerini yönetebilme
3 Mersin balığının nesli tükenmekte olan türler içerisinde olduğu farkındalığına sahip olma
4 Mersin balığı biyolojisini tanımak, yetiştiricilikte anaç, kuluçkahane ve büyütme proseslerini yönetebilmek
5 Sazan yetiştiriciliğinin önemini kavramak
6 Sazan biyolojisini tanımak, farklı yöntemler kullanarak sazan üretimini öğrenmek
7 Tilapiya biyolojisini ve tilapiya üretiminin Türkiye ve dünyadaki önemini kavramak
8 Yayın balığı üretimini tasarlayabilme
9 Yılan balığının uygun su şartlarında yetiştiriciliğini tasarlayabilme
10 Turna biyolojisini ve yetiştiricilik koşullarını tanıma
11 Hibrit Çizgili levrek ve Sudak balığı Yetiştiriciliğini karşılaştırabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Alabalık, sazan ve diğer ekonomik önemi olan tatlı su balıklarının anaç safhasından porsiyonluk aşamaya kadar tüm yetiştirme tekniklerinin ve alt yapı elemanlarının kullanımını içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Su ürünleri yetiştiriciliğinde uygulanan üretim sistemleri modelleri Slayt sunumu Türkçe
2 Alabalık yetiştiriciliğinin önemi, önemli türler tesis kurulumu için yer seçimi ve su özellikleri Slayt sunumu
3 Alabalıklarda anaç seçimi, anaç balıkların olgunlaştırılması/beslenmesi İnkübasyon yöntemleri, kuluçkahane yönetimi, ve yavru balık yetiştiriciliği Slayt sunumu
4 Yetiştiricilik ortamlarına göre alabalık yetiştiriciliği (toprak havuz, beton havuz ve ağ kafesler) Trout culture in earthen ponds, concrete ponds and net cages Slayt sunumu
5 Mersin balığı biyolojisi, dünyada ve Türkiye'de mersin balığı üretimi, kuluçkahane ve anaç yönetimi Slayt sunumu
6 Mersin balığının larval ve yavru balık yetiştiriciliği Slayt sunumu
7 Ara sınav Arasınav - Vize
8 Sazanların beslenmesi ve besin madde gereksinimleri, sazan yavru üretim teknikleri anaç seçim kriterleri, anaçların bakımı ve beslenmesi, tam kontrollü yavru üretimi, hipofiz uygulamaları Slayt sunumu
9 Sazan biyolojisi, sazan türleri, beslenme ve üreme özellikleri, su ve toprak özellikleri üretimde tercih edilen su kaynakları ve özellikleri, suyun kireç kapsamı ve Ph değeri, havuz arazisi ve toprağın özellikleri, sazan üretiminde kullanılan havuzlar Slayt sunumu
10 Tilapya Yetiştiriciliği Slayt gösterisi
11 Yayın balığı yetiştiriciliği, Avrupa yayın balığı üretimi. Slayt gösterisi
12 Yılan Balığı Yetiştirciliği Slayt gösterisi
13 Turna balığı Yetiştirciliği Dönem proje sunumu
14 Sudak yetiştiriciliği Slayt gösterisi
15 Hibrit - çizgili levrek yetiştiriciliği Slayt gösterisi
16 Final sınavı Final sınavı

İçsu balıkları ve yetiştiriciliği M.S. Çelikkale,karadeniz teknik üniversitesi,1/2 cilt.1994. İçsu balıkları yetiştiriciliği, F. Çağıltay,Nobel, 2007 Balık üreticisi el kitabı,editör:K.Güllü,AB yayınaları, 2007 Alabalık Yetiştiriciliği,Y.Emre,V. Kürüm,1998. Sazan Üretim tekniği,D.Atay,M.S. Çelikkale,1983. Textbook of fish culture, Breeding and cultivation of fish, M. Huet,1970. Intensive fish farming, C.J. Shepherd ve N. Bromage,1990. Principles of warmwater aquaculture,R.R.Stickney,1979. The freshwater aquaculture book,W. Mclarney,1987.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Alan Gezisi 2 6 12
Rapor Hazırlama 1 8 8
Rapor Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 1 8 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 87

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4
ÖÇ 2 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4
ÖÇ 3 5 3 3 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5
ÖÇ 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4
ÖÇ 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3
ÖÇ 6 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 7 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3
ÖÇ 8 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4
ÖÇ 9 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4
ÖÇ 10 3 4 3 4 2 5 5 3 5 2 3 3 4
ÖÇ 11 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek