GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003072014 İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan üretim sistemlerini tanıtmak, iç su balıkları yetiştiriciliği için su kaynağı ve yer seçimi konusunda gerekli bilgileri vermek, başta alabalık, mersin balığı, sazan gibi ekonomik türler ile tilapiya, yayın, yılan balığı, turna, sudak ve çizgili levrek gibi ekonomik açıdan potansiyele sahip türlerin üretim ve yetiştiricilik teknikleri ile ilgili son gelişmeleri ve yöntemleri öğrencilere aktarmaktır.


Prof.Dr. Özgür Altan Öğretim Görevlisi Dr. Serhat Engin


1 Dünyadaki ve Türkiye’deki kullanılabilir iç su kaynaklarının varlığı ile iç su balıkları yetiştiriciliği potansiyeli arasında ilişki kurabilme bilgisine sahip olma
2 İç su balıkları yetiştiriciliğinde kullanılan üretim sistemlerini tanıma ve bunları ticari iç su balıkları yetiştiriciliğine adapte edebilme bilgisinin kazanılması
3 Türkiye için ekonomik değere sahip gökkuşağı alabalığı ve sazan balığının kuluçkahaneden pazarlama aşamasına kadar geçen süreçteki yetiştiricilik aşamalarını yönetebilme bilgisine sahip olmak.
4 Nesli tükenme tehlikesinde olan mersin balıklarının Türkiye için önemini kavramak, anaç, kuluçkahane ve yavru balık aşamalarındaki üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak
5 Yılan balığı, yayın, tilapiya, turna, sudak ve çizgili levrek gibi dünyada yetiştiriciliği yoğun olarak yapılan türlerin genel yetiştiricilik özelliklerini tanımak.
6
7
8
9
10
11

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Alabalık, sazan ve diğer ekonomik önemi olan tatlı su balıklarının anaç safhasından porsiyonluk aşamaya kadar tüm yetiştirme tekniklerinin ve alt yapı elemanlarının kullanımını içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Su ürünleri yetiştiriciliğinde uygulanan üretim sistemleri ve modelleri Slayt sunumu
2 Alabalık yetiştiriciliğinin önemi, önemli türler tesis kurulumu için yer seçimi ve su özellikleri Slayt sunumu
3 Alabalıklarda anaç seçimi, anaç balıkların olgunlaştırılması/beslenmesi İnkübasyon yöntemleri, kuluçkahane yönetimi, ve yavru balık yetiştiriciliği Slayt sunumu
4 Yetiştiricilik ortamlarına göre alabalık yetiştiriciliği (toprak havuz, beton havuz ve ağ kafesler) Trout culture in earthen ponds, concrete ponds and net cages Slayt sunumu
5 Mersin balığı biyolojisi, dünyada ve Türkiye'de mersin balığı üretimi, kuluçkahane ve anaç yönetimi Slayt sunumu
6 Mersin balığının larval ve yavru balık yetiştiriciliği Slayt sunumu
7 Ara sınav Arasınav - Vize
8 Sazanların beslenmesi ve besin madde gereksinimleri, sazan yavru üretim teknikleri anaç seçim kriterleri, anaçların bakımı ve beslenmesi, tam kontrollü yavru üretimi, hipofiz uygulamaları Slayt sunumu
9 Sazan biyolojisi, sazan türleri, beslenme ve üreme özellikleri, su ve toprak özellikleri üretimde tercih edilen su kaynakları ve özellikleri, suyun kireç kapsamı ve Ph değeri, havuz arazisi ve toprağın özellikleri, sazan üretiminde kullanılan havuzlar Slayt sunumu
10 Tilapya Yetiştiriciliği Slayt gösterisi
11 Yayın balığı yetiştiriciliği, Avrupa yayın balığı üretimi. Slayt gösterisi
12 Yılan Balığı Yetiştirciliği Slayt gösterisi
13 Turna balığı Yetiştirciliği Dönem proje sunumu
14 Sudak yetiştiriciliği Slayt gösterisi
15 Hibrit - çizgili levrek yetiştiriciliği Slayt gösterisi
16 Final sınavı Final sınavı

Engin S., Altan Ö., 2022. "Cryopreservation of common carp (Cyprinus carpio) embryos using different cryoprotectants ", Journal of Survey in Fisheries Sciences , cilt.8, sa.2, ss.1-10. Altan Ö., 2019. "Suitable Live Weight for Transferring Rainbow trout Oncorhynchus mykiss (L., 1758) (Actinopterygii: Salmonidae)from Concrete Ponds to Earthen Ponds for Faster Growth and Better Feed Performance", Acta Zoologica Bulgarica, cilt.71, ss.139-142. Altan Ö., Sayğı H., 2018. "Does relatively lower water temperature create an opportunity to increase the stocking density in commercial production conditions of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, L., 1758)?", International Journal of Innovative Studies in Aquatic Biology and Fisheries, cilt.4, ss.26-31. Altan Ö., 2012. "Regional training on broodstock management and sex determination by ultrasound method in sturgeons", FAO Fisheries and Aquaculture Newsletter, sa.49, ss.38. Deniz H., Memiş D., Ustaoğlu Tırıl S., Zengin M., Özdemir A., Öztekin Z., Van Anroy R., Marmulla G., Altan Ö., 2014. National Action Plan for the Conservation and Restoration of the Sturgeons of Turkey, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara. Altan Ö., 2011. Chapter 5: Nutrition and Feed Management, "Better Management Practices for Carp Production in Central and Eastern Europe Caucasus and Central Asia", A.Woynarovich, P.B. Bueno, Ö.Altan,Z.Jeney,M.Reantaso,Y.Xinhua,R.Van Anroy, Editör, FAO, Rome , Ankara, ss.62-67. Altan Ö., 2011. Chapter 1: Introduction, "Better Management Practices for Carp Production in Central and Eastern Europe Caucasus and Central Asia", A.Woynarovich,P.B. Bueno,Ö.Altan,Z.Jeney, M.Reantaso,Y.Xinhua, R.Van Anroy, Editör, FAO, Rome , Ankara, ss.1-9. İçsu balıkları yetiştiriciliği, F. Çağıltay,Nobel, 2007 Alabalık Yetiştiriciliği, Y.Emre, V. Kürüm,1998. İçsu Balıkları ve Yetiştiriciliği M.S. Çelikkale, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1/2 cilt.1994. Intensive fish farming, C.J. Shepherd ve N. Bromage,1990. The freshwater aquaculture book,W. Mclarney,1987. Sazan Üretim tekniği, D.Atay, M.S. Çelikkale,1983. Principles of warmwater aquaculture, R.R.Stickney,1979. Textbook of fish culture, Breeding and cultivation of fish, M. Huet,1970.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Alan Gezisi 1 12 12
Bireysel Çalışma 1 8 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
Toplam İş Yükü (saat) 76

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 4 4 3 3 2 3 5 4 5 3 4
ÖÇ 2 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4
ÖÇ 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4
ÖÇ 4 5 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2
ÖÇ 6 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 7 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3
ÖÇ 8 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4
ÖÇ 9 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4
ÖÇ 10 3 4 3 4 2 5 5 3 5 2 3 3 4
ÖÇ 11 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek