GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003092014 BALIK BESLEME I Ders 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; besin alımıyla başlayan süre içerisinde yetiştiriciliği yapılan canlı organizmalarda beslenme ile ilgili organ ve organellerin görevlerinin neler olduğunu (beslenme fizyolojisi), yemle gelen besin maddelerinin nasıl değerlendirildiğini, besin alımıyla başlayan süre içerisinde canlı organizmada enerji akışının ve yemle gelen besin maddelerinin yapılarını, görevlerini, nasıl değerlendirildiğini ve eksikliklerinde ne gibi problemlerle karşılaşıldığını (besleme biyokimyası), balık yemi yapım aşamaları (yemler ve yem yapım teknolojisi), hammaddelerin özellikleri ve yapım teknikleri, bu aşamalarda kullanılan sistemlerin çalışma prensiplerini ve makine ekipman özelliklerini, yem yapım aşamalarında ortaya çıkabilecek problemleri ve alınabilecek önlemleri, balık yemlerinin yapımında kullanılan hesaplama yöntemlerini (rasyon) öğrenmeleridir.


.Prof.Dr. Aysun Kop, .Prof.Dr. Ali Yıldırım Korkut


1 Balıkların beslenme alışkanlıklarına göre sindirim sistemlerindeki farklılıkları, sindirim sistemi organ ve organellerinin çalışmasını öğrenebilme
2 Gerek enerji gerekse yaşam için zorunlu olan besin maddelerinin neler olduğunu, sucul canlılarda kullanımını, besin yoluyla nasıl verileceğini öğrenebilme
3 Besinlerin balıklar tarafından istenilen oranda değerlendirilip değerlendirilmediğini kontrol etmek amacıyla kullanılan yöntemleri öğrenebilme ve uygulayabilme
4 Yem, Karma Yem kavramlarını, yemi oluşturan unsurları öğrenebilme
5 Karma yem yapım aşamalarını, fabrika süreçlerini ve kalite kontrol yöntemlerini öğrenebilme
6 Karma yem yapımında kullanılan formülasyonları öğrenmesi ve uygulayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders kapsamında, balıkların beslenme alışkanlıkları, buna bağlı olarak değişen sindirim sistemlerinin fizyolojisi, anatomisi, sindirime etki eden diğer faktörler ele alınmakta, enerji kullanımında önemli olan metabolizma, boşaltım ve büyüme konularına değinilmektedir. Ayrıca, balıkların besinlerindeki temel besin madde ve enerji kaynakları olan protein, yağ, karbonhidrat gibi makronütrientler ile gelişme üzerinde etkili olan vitamin, mineral gibi mikronütrientler ve bunların eksiklikleri hakkında bilgi verilmektedir. Ülkemizin yem sektörüne ve balık yemi üretim miktarlarına ait bilgilerin verilmesi, besleme ve yem teknolojisi labrotuvarlarında kullanılan cihaz, ekipmanların ve yapılan anazlilerin tanıtılması, yem ve yem ham maddelerinin tanıtımı ve sınıflandırılması, yem katkı maddelerinin incelenmesi ve tanımlanması, karma yem yapım teknolojisi ve sistemlerinin tanıtılması, yemlerin depolanması, nakliyesi ve taşınmasının incelenmesi, kurutma, yağlama, tavlama, sistemlerinin tanımlanması, kalite kontrol yöntemlerinin anlatılması, yem hazırlama formülasyonlarının gösterilmesi ve örnek uygulamaların yapılması


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Balıkların beslenme alışkanlıkları ve besin zinciri. Sindirim; Balıklarda sindirim sisteminin Fizyolojisi ve Anatomisi,
2 Sindirim salgıları ve enzimleri, sindirim ve emilim, sindirim süresi ve midesel boşaltım zamanı, sindirim ve ozmoregülasyonun ilişkisi, görünen ve gerçek sindirilebilirlik, sindirilebilirliği etkileyen faktörler
3 Fizyolojik enerji; enerjinin kullanımı, temel enerji metabolizması, yemdeki enerji kaynakları,enerji ihtiyacını etkileyen faktörler, büyümede enerjinin kullanımı. Metabolizma; standart, aktif metabolizma, özel dinamik hareket, beslenme metabolizması, metabolizmayı etkileyen diğer faktörler
4 Kuru Madde tanımı, Karbonhidratlar, sınıflandırılması, görev ve kullanımları
5 Proteinin görev ve kullanımları, yemdeki protein kaynakları
6 Lipidler, görev ve kullanımları, sindirimi Lipidlerin bozunması, lipid kaynakları
7 Vitaminler, sınıflandırılması, vitamin kayıpları, Balık yemlerinde kullanılan mineral madde miktarları, ihtiyaçları ve eksiklik belirtileri
8 Arasınav
9 Balık yemlerinde kullanılan Hammaddelerin tanıtımı ve beslenmeye ilişkin özelliklerinin anlatımı, Hammaddelerin yapım tekniklerinin anlatımı,
10 Karma yem yapım teknolojisi ve aşamalarının tanıtılması,Yemlerin depolanması, Nakliyesi ve taşıma metotları
11 Yem yapım aşamalarından tartım, öğütme ve karıştırma sistemlerinin anlatılması; kullanılan tartım cihazları, öğütme işleminin amaç ve yararları, kullanılan makine ve ekipmanların anlatımı ve bu işlemlerde dikkat edilmesi gereken noktalar, karıştırma işleminin amaç ve yararları, kullanılan makine ve ekipmanların anlatımı, kaliteli pelet yemin üstünlükleri ve özellikleri
12 Yem yapım aşamalarından pelet makinelerinin tanıtımı; peletleme presinin tanıtılması, sistemin genel olarak ele alınması, ; ekstruder sisteminin tanıtılması, sistemin genel olarak ele alınması,
13 Ekstruder sistemini oluşturan ekipman ve makinaların anlatımı,
14 Diğer yem yapım makinalarının anlatımı; ekspander, UP/C, granül, pul yem makinalarının anlatımı . Soğutucu ve kurutucular, yağlama, eleme ve paketleme sistemlerinin anlatılması Yemlerde kalite kontrol ve yem formülasyonlarının anlatımı
15 Yem yapımında kullanılan formülasyon yöntemlerinin ve dikkat edilmesi gereken noktaların anlatımı, Yem yapımında kullanılan formülasyon yöntemlerinin anlatımı, Pearson karesi, Çiftli Pearson karesi
16 Final Sınavı

Hoşsu,B., Korkut,A.Y., Fırat,A.,2008. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi I ( Balık Besleme Fizyolojisi ve Biyokimyası) 5.Baskı. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:50, Ders Kitabı No: 19. İzmir Korkut,A.Y., Hoşsu,B., Fırat,A.,2004. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi II ( Laboratuvar Uygulamaları ve Yem Yapım Teknolojisi) II.Baskı. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:54, Ders Kitabı No: 23. İzmir Hoar,W.S.,Randall,D.J.,Brett,J.R.1979. Fish Physiology, Bioenergetics and Growth, Vol.VIII. Academic Press New,B.,1987. Feed and Feeding of Fish and Shrimps. Aquaculture Development and Coordination Programme, ADCP/ REP/ 87/26, FAO,Rome Guillaume, J.,Kaushik,S.,Bergot,P.,Metailler,R.,1999. Nutrition and Feeding of Fish and Crustaceans. Springer- Praxis Books in Aquaculture and Fisheries INRA-IFREMER, BP 70, 29280 Plouzane, France Evans, D., H. 1998. The Physiology of Fishes. Second Edition. CRC Press. USA. Halver, J. E., Hardy, R. W., 2002. Fish Nutrition. Third Edition. Academic Press. USA.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
Tartışma 5 2 10
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 122

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 2
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3 4 5 5 5 4 4 4
ÖÇ 4 3 5
ÖÇ 5 3 3 3 3 5 3 4
ÖÇ 6 3 3 4 5 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek