GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003022014 LİMNOLOJİ Ders 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, limnoloji bilimini kavrayabilmesini; içsu ekositemlerini, komunitelerini ve birbiriyle ilişkilerini öğrenebilmesini; içsulardaki kirlenme ve etkilerini anlayabilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Hasan M. SARI, Prof. Dr. Murat ÖZBEK, Prof. Dr. Seray YILDIZ


1 Limnoloji bilimine bakış
2 Suyun özellikleri
3 İçsu ekosistemleri
4 İçsularda komuniteler
5 İçsularda enerji akışı
6 İçsularda kirlenme ve ekosisteme etkileri

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Limnolojinin tanımı,önemi ve tarihçesi, hidrolojik döngü, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, içsu ekosistemleri (göller, akarsular, kaynaklar, yeraltı suları, geçici sular), içsu komuniteleri, enerji akışı (üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar ve birbirleriyle ilişkileri), içsularda kirlenme kaynakları ve ekosisteme etkileri


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Limnoloji biliminin önemi ve tarihçesi İçsu ekosistemlerinde örneklemelerde kullanılan ekipmanların tanıtılması
2 Hidrolojik döngü İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
3 Suyun fiziksel özellikleri İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
4 Suyun fiziksel özellikleri İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
5 Suyun kimyasal özellikleri İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
6 Suyun kimyasal özellikleri İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
7 İçsu ekosistemleri (Göller) İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
8 İçsu ekosistemleri (Göller) İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
9 İçsu ekosistemleri (Göller) İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
10 İçsu ekosistemleri (Akarsular)
11 İçsu ekosistemleri (yeraltı suları, kaynaklar ve geçici sular) İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
12 İçsu komuniteleri (Plankton ve nöston) İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
13 İçsu komuniteleri (Bentoz) İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
14 İçsu komuniteleri (Nekton) İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
15 Enerji akışı (Üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar ve birbirleriyle ilişkileri) İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
16 İçsularda kirlenme kaynakları ve ekosisteme etkileri. İçsu komunitelerindeki türleri inceleme

Tanyolaç, J. 2009. Limnoloji. Hatiboğlu Yayınevi. Ankara. Wetzel, R. G. 1975. Limnology. W.B. Saunders Comp. London. Cirik, S., Cirik, Ş., 1999. Limnoloji. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No.21. İzmir. Ekingen, G. 2001. Limnoloji. Güven Ofset. Mersin.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 2 32
Laboratuvar 16 2 32
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 4 2 8
Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 129

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 2 4
ÖÇ 2 5 4 4 3 3 3
ÖÇ 3 5 5 4 5 4 5 3 3 3 4
ÖÇ 4 5 3 5 4 5 5 5 3 3 4 3 4
ÖÇ 5 5 5 5 4 5 3 3 4 5 3
ÖÇ 6 5 5 4 4 5 3 2 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek