GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003042014 TÜRKİYE DENİZ BALIKLARI Ders 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, balıklarda sınıflandırmanın önemini ve ilkelerini, taksonomik birimleri ve isimlendirme tekniğini, balıkların sistematikteki yeri ile balıkların evrimini, balık taksonomisinde önemli olan morfolojik ve anatomik karakterlerini deniz balıklarının dağılımını, çenesiz, kıkırdaklı ve kemikli balıkların familyaları ve türlerini öğrenebilmesini ve kavrayabilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Okan ÖZAYDIN, Assoc. Prof. Dr. Bahar BAYHAN


1 Sınıflandırmanın önemi ve ilkeleri anlamak
2 Balıkların evrimi ve sınıflandırılması öğrenmek
3 Balık taksonomisinde önemli morfolojik karakterleri ayırt etmek
4 Balıkların yeryüzündeki dağılımı öğrenmek
5 Yaşayan balık grupları ayırt etmek


Yok


Yok


Sınıflandırmanın önemi, sınıflandırmanın ilkeleri, taksonomik birimler, isimlendirme tekniği, balıkların sistematikteki yeri, balıkların evrimi, metrik, meristik ve anatomik karakterler, deniz balıklarının dağılımı, çenesiz balıkların familyaları ve türleri, kıkırdaklı balıklar familyaları ve türleri, kemikli balıklar familyaları ve türleri.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sınıflandırmanın önemi ve ilkeleri, taksonomik birimler, isimlendirme tekniği, balıkların evrimi, metrik, meristik ve anatomik karakterler
2 Balıkların genel özellikleri, üst kategorilerin sistematiği ve özellikleri, deniz balıklarının dağılımı
3 Familya ve türlerin genel özellikleri
4 Familya ve türlerin genel özellikleri
5 Familya ve türlerin genel özellikleri
6 Familya ve türlerin genel özellikleri
7 Familya ve türlerin genel özellikleri
8 Ara Sınav
9 Familya ve türlerin genel özellikleri
10 Familya ve türlerin genel özellikleri
11 Familya ve türlerin genel özellikleri
12 Familya ve türlerin genel özellikleri
13 Familya ve türlerin genel özellikleri
14 Familya ve türlerin genel özellikleri
15 Familya ve türlerin genel özellikleri
16 Final Sınavı

MATER, S., KAYA, M ve BİLECENOĞLU, M. 2005. Türkiye Deniz Balıkları – I, Kıkırdaklı Balıklar (CHONDRICHTHYES). Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Yayınları, no : 72, Ders Kitapları Dizini no : 34, 127 s., İzmir. MATER, S., KAYA, M ve BİLECENOĞLU, M. 2003. Türkiye Deniz Balıkları Atlası (Yardımcı ders kitabı). Genişletilmiş III. Baskı. Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Yayınları, no : 68, Yardımcı ders kitapları dizini no : 11, 169 s., İzmir.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 3
ÖÇ 2 4 3 1 2 2 2
ÖÇ 3 5 4 5 4 4 5
ÖÇ 4 3 3 3 4 4
ÖÇ 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek