GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003082014 DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Ders 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, üretim sistemlerinin ve üretim tekniklerinin deniz balıkları yetiştiriciliği açısından ayrıntılı biçimde öğrenilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Kürşat FIRAT, Prof. Dr. Şahin SAKA


1 Deniz balıkları üretim sistemlerine hâkim olabilme
2 Dalyan alanlarını deniz balıkları üretiminde kullanabilme
3 Toprak havuzlarda üretim yapabilme
4 Yetiştiriciliğe uygun deniz balığı türlerini tanımlayabilme
5 Deniz balıkları kültüründe anaç, yumurta ve ortam koşullarını takip edebilme ve gerektiğinde müdahale edebilme
6 Deniz balıkları kültüründe larva, sövraj ve ön büyütme dönemlerini takip edebilme ve gerektiğinde müdahale edebilme
7 Deniz balıkları kültüründe büyütme dönemi özellikleri ve tekniklerine hâkim olabilme
8 Genel üretim protokolleri ve sorunları değerlendirebilme


Yok


Yok


Ders kapsamında deniz balıklarının dünyadaki ve ülkemizdeki gelişimi, yetiştiriciliğe alınacak türlerin genel değerlendirme kriterleri, günümüzde uygulanan deniz balıkları yetiştiricilik teknikleri, dalyan ve toprak havuz sahalarında deniz balıkları üretim sistemlerinin işleyişi, deniz balıkları üretiminde anaç, yumurta, larva ve ağ kafes ortamları ayrıntılı biçimde aktarılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Deniz balıkları yetiştiriciliğinin tanımı, tarihi, deniz balıkları yetiştiriciliğinin özellikleri ve farklılıkları, Dünya, Avrupa (Akdeniz) ve Türkiye deniz balıkları akuakültürü Tanışma
2 Yetiştiriciliğe alınacak deniz balıkları türlerinin üretimi için sahip olması ve tanımlanması gereken özellikleri Deniz balıkları üretim tesislerinin genel tanıtım videosu
3 Uygulanan yetiştirme tekniklerinin tanımlanması Üretim sahalarının genel tanıtım videoları
4 Dalyanlar ve dalyan sistemlerinin üretimden kullanımı Dalyan sahalarına ait video ve slayt gösterimi
5 Toprak havuzlar ve toprak havuzlarda kültür teknikleri Toprak havuz tesislerine ait video ve slayt gösterimi
6 Yetiştiriciliği yapılmaya uygun deniz balığı türlerinin biyolojik özellikleri I Balık türlerine ait örneklerin laboratuar ortamında incelenmesi I
7 Yetiştiriciliği yapılmaya uygun deniz balığı türlerinin biyolojik özellikleri II Balık türlerine ait örneklerin laboratuar ortamında incelenmesi II
8 Ara sınav Değerlendirme
9 Deniz balıkları yetiştiriciliğinde anaç yönetimi Anaç ünitesinin incelenmesi
10 Deniz balıkları yetiştiriciliğinde inkübasyon süreci İnkübasyon ünitesinin incelenmesi
11 Deniz balıkları yetiştiriciliğinde larva süreci Larva ünitesinin incelenmesi
12 Deniz balıkları yetiştiriciliğinde sövraj ve ön büyütme süreci Sövraj ve ön büyütme ünitesinin incelenmesi
13 Deniz balıkları yetiştiriciliğinde ağ kafes süreci ve ağ kafeslerin kullanımı Tesisler ve ağ kafes ünitelerine ait video gösterimi
14 Türlere ait genel üretim protokolleri Üretime ait video gösterimi
15 Üretimden kaynaklanan sorunlar ve çözüm yolları Tartışma
16 Final Sınavı Değerlendirme

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği dersi için hazırlanmış ders notları Alpbaz, A.G. 1990. Deniz Balıkları Yetiştiriciliği. E.Ü. Su Ür. Y.O. No:20 Bornova/Izmir Beveridge, M.C.M. 1987. Cage Aquaculture. Fishing News Books Ltd. Farnham, Survey, England. Shepherd, C. J., Bromage, N.R. 1995. Intensive Fish Farming. Blackwell Science Ltd. Candan, A., Karataş, S., Küçüktaş, H., Okumş, İ. 2007. Marine Aquaculture in Turkey. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı. Beykoz, Istanbul. Kunz-Ramsay, Y. 2004. Developmental Biology of Teleost Fishes. Springer. Ottolenghi, F., Silvestri, C. Giordano, P., Lovatelli, A. and New, M.B. 2004. Capture Based Aquaculture. FAO, Rome, 2004.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Alan Gezisi 2 8 16
Bireysel Çalışma 2 4 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 111

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4
ÖÇ 2 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4
ÖÇ 4 5 4 4 5
ÖÇ 5 5 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4
ÖÇ 6 5 3 5 4 5 5 4 4 4 4
ÖÇ 7 5 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4
ÖÇ 8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek