GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003142014 DENİZ HUKUKU VE MEVZUATI Ders 3 6 2,00

Lisans


Türkçe


Su ürünleri mühendislerinin, sektörel uygulamalara ilişkin mevzuat ve hukuki yapıyı tanımaları, mesleklerini sürdürürken sosyal yaşamı düzenleyen hukuk kurallarının su ürünlerini ilgilendiren konularını bilmeleri, olaylar karşısında hukuksal düşünme yeteneği kazanmaları amaçlanmaktadır. Mevzuat ve hukuk her mühendislik formasyonu içinde, öğrenciye bilinçli bir bakış açısı kazandırmak amacıyla yer almaktadır. Su ürünleri işletmeleri girişimlerinde izleyecekleri bürokratik işlemleri tanımlayarak, su ürünleri mühendislerinin karşılaşabilecekleri sorunlara ve çözümlerine yönelik bilgilendirmek dersin amaçları arasındadır.


Prof. Dr. Dilek EMİROĞLU


1 Deniz hukuku ve su ürünleri mevzuatı ile ilgili kavramları, temel ilkeleri ve sistemleri tanıyıp, kavrayabilme
2 Deniz araçlarını ve gemi adamlarını hukuksal yönden tanıyıp, sınıflandırabilme yeteneği kazanmak, gemi adamı olarak yetki ve sorumluklarını bilmek, gemileri uyruklarına göre tanıyabilmek
3 Bir geminin denize çıkabilmesi için gerekli evrakların bilinmesi
4 Su ürünleri ile ilgili konularda hukuki dili konuşabilme ve anlayabilme yeteneği kazanmak
5 Su ürünleri avcılık, yetiştiricilik ve işleme faaliyetinde bulunabilmek için su ürünleri mevzuatı yönünden gerekli olan koşulları bilme
6 Su ürünlerine ilişkin kamu kurumları ve ilgili kooperatiflerin tanımlanarak meslek seçiminde alternatiflerin karşılaştırabilmek
7 Su ürünleri standartları, koruma ve kontrol ilkelerinin anlaşılabilmesi


Yok


Yok


Deniz hukuku ve su ürünleri mevzuatı ile ilgili kavramlar, mevzuatta kurallar dizesi, Deniz hukuku açısından önemli hukuk dalları, su ürünleri yasasının incelenmesi ve su ürünleri ile ilgili yasalar, Gemi, Gemi uyruğu, Kaptan, donatan ve gemi adamlarının hukuksal açıdan tanıtılması, Kaptanın ve gemi adamlarının görev ve yetkileri, sorumluluk ve hakları, Su ürünleri avcılığında yürütmelik, Balıkçı gemileri, sportif avcılık ve uluslar arası sularda avcılık ile ilgili yürütmelikler, Su ürünleri yetiştiricilik ve Su ürünleri sanayi mevzuatı, Su ürünlerinde ulusal ve uluslararası standartlar, standardizasyonun yararları, Türk Standartları Enstitüsünün tanıtılması, Su ürünleri ile ilgili kamu kurumlarının tanıtılması, Su ürünleri ile ilgili kamu kurumlarına yönelik kimi yürütmelikler, Kooperatif ortaklıklar, haller ve kredi ile ilgili yürütmelikler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Deniz hukuku ve su ürünleri mevzuatı ile ilgili kavramlar, mevzuatta kurallar dizesi
2 Deniz hukuku açısından önemli hukuk dalları, su ürünleri yasasının incelenmesi ve su ürünleri ile ilgili yasalar
3 Geminin tanımı, mütemmimi cüzleri ve teferruatı, sınıflandırılması, sicili, borda belgeleri
4 Gemi uyruğu, donatan tanımı ve sorumlulukları
5 Balıkçı gemileri, sportif avcılık ve uluslar arası sularda avcılık ile ilgili yürütmelikler
6 Ara sınav
7 Kaptanın ve gemi adamlarının görev ve yetkileri, sorumluluk ve hakları
8 Kaptan ve gemi adamlarının hukuksal açıdan tanıtılması, kaptan ve gemi adamı olma koşulları
9 Su ürünleri avcılığında yürütmelik; su ürünleri ruhsat tezkereleri, balıkçı barınakları konuları ayrıntılı olarak irdelenmesi
10 Su ürünleri yetiştiricilik mevzuatı
11 Su ürünleri sanayi mevzuatı
12 Su ürünlerinde ulusal ve uluslararası standartlar, standardizasyonun yararları, Türk Standartları Enstitüsünün tanıtılması
13 Su ürünleri ile ilgili kamu kurumlarının tanıtılması
14 Su ürünleri ile ilgili kamu kurumlarına yönelik kimi yürütmelikler
15 Proje sunumu
16 Final Sınavı

Elbek, A. G., Çıra, E., Emiroğlu,D., 2004. Su ürünleri Yürütmeliği. 2. baskı, E.Ü.Basımevi,İzmir. Elbek, A.G.,2008. Deniz Hukuku, 3. baskı, E.Ü.Basımevi, İzmir. Tekil, F., 1993, Deniz hukuku ISBN: 9759532107, 9789759532109, Fakülteler matb, İstanbul. Sağlam, N., 2003.Su ürünleri mevzuatı IS BN: 9759283581, 9789759283582 Elazığ Üniversite Yayınevi. Churchill, R. R.,1987. EEC Fisheries Law, ISBN: 9024735459, ANP, Amsterdam Kwiatkowska, B. And Dotinga, H., 2001. İnternational Organizations and the Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, ISBN:904111561,Netherlands.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 3 3
Rapor Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 3 2 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 66

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 5 3
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 5 4 3
ÖÇ 5 5 4 5 4
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek