GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001014052014 BALIK YUMURTA VE LARVALARI Ders 4 7 0

Lisans

1 Balıkçılık yönetiminde çok gerekli olan stoğa katılım ve stok tahmini için yumurta surveylerinden de yararlanıldığı ilişkisini kurabilme.
2 Araziden materyalin nasıl elde edilip korunduğunu, değerlendirildiğini uzmanlık düzeyinde kavrayabilme ve geliştirebilme.
3 Denizlerimizdeki biyoçeşitlilik içinde balık yumurta ve larvalarının önemini ve bunlar üzerindeki olumsuz etkilerin besin zincirindeki etkileşimlerini kavrayabilme ve ortamın korunmasının önemini öğretebilme.
4 Öğrendiklerini farklı bir bölüm olan yetiştiricilik çalışmalarında kullanabilme ve yorumlayabilme.
5 Bağımsız çalışabilme, ilgili kaynaklara ulaşabilme ve yararlanabilme
6 Araştırmaya dönük verileri metod ve ilkeleri dikkate alarak ihtiyoplankton bilgilerini sorgulayarak tasarlayabilme ve değerlendirebilme
7 Araştırdığı bilgileri sorumluluk alarak yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
8 Balık yumurta ve larvalarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İhtiyoplanktonun tanımı, önemi. Balıkların tüm yaşamlarındaki safhalarının biribirinden ayrılma kriterleri
2 Yumurta üretimi, Yumurta hücresinin gelişimi
3 Yumurtlama ve döllenme
4 Yumurtanın yapısı, kısımları ve bunların özellikleri
5 Prelarvanın genelde morfolojik ve anatomik yapısı ve özellikleri..
6 Postlarvanın genelde morfolojik ve anatomik yapısı ve özellikleri.
7 Bazı önemli teleost balıkların denizlerimizdeki yumurta ve larvalarına ait ayırt edici özellikler, dağılımları ve üreme zamanları
8 Arasınav
9 Bazı önemli teleost balıkların denizlerimizdeki yumurta ve larvalarına ait ayırt edici özellikler, dağılımları ve üreme zamanlarına devam
10 Bazı önemli teleost balıkların denizlerimizdeki yumurta ve larvalarına ait ayırt edici özellikler, dağılımları ve üreme zamanlarına devam
11 Dönem projesi sunumları
12 Dönem projesi sunumları
13 Dönem projesi sunumları
14 Dönem projesi sunumları
15 Dönem projesi sunumları
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Proje Hazırlama 1 5 5
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 89

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek