GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001014072014 BALIKÇILIK BİYOLOJİSİ Ders 4 7 0

Lisans

1 Balıkçılık biyolojisinde kullanılan verileri ayırt etmek.
2 Çevresel faktörlerin balık populasyonlarına etkilerini kavramak ve yorumlamak.
3 Balıkların büyüme, üreme ve beslenme biyolojileri ve bunlarla ilgili verileri değerlendirmek.
4 Balık stoklarındaki azalış parametrelerini hesaplamak ve yorumlamak.
5 Stok büyüklüğünü hesaplamak ve balıkçılığı yönetebilmek.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Balıkçılık biyolojisi kavramı, Dünya ve Türkiye balıkçılığı Arazi çalışması ve materyal elde edilmesi
2 Pasif ve aktif balıkçılık Arazi çalışması ve materyal elde edilmesi
3 Metrik ve merisitk ölçümler ve değerlendirilmesi Metrik veri elde edilmesi
4 Yaş tahmin metotlar Meristik veri elde edilmesi
5 Populasyon, stok ve birim stok kavramı, stoklarda denge durumu, stok ayırma metotları Yaş belirleme metotlarının uygulanması
6 Stokları etkileyen faktörler Yaş belirleme metotlarının uygulanması
7 Yaş, boy ve ağırlık verilerinin değerlendirilmesi Verilerin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi
8 Yaş, boy ve ağırlık verilerinin değerlendirilmesi Verilerin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi
9 Büyüme modelleri ve Boy-ağırlık ilişkisi Rehberli problem çözümü
10 Eşey ayırımı, Eşeysel olgunluk derecesinin belirlenmesi, Fekondite ve üreme periyodunun saptanması Rehberli problem çözümü
11 Stoğa katılım ve ölüm oranları (Toplam, doğal, balıkçılık) Rehberli problem çözümü
12 Beslenme tipleri ve analizleri Rehberli problem çözümü
13 Stok büyüklüğü belirleme metotları Rehberli problem çözümü
14 Stok büyüklüğü belirleme metotları Rehberli problem çözümü
15 Balıkçılık yönetimi Rehberli problem çözümü
16 Balıkçılık yönetimi Rehberli problem çözümüYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 2 32
Laboratuvar 16 1 16
Proje Hazırlama 1 10 10
Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Ev Ödevi 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 115

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek