GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001014092014 SUCUL EKOSİSTEM YÖNETİMİ Ders 4 7 0

Lisans

1 Sürdürülebilirliğin tanımı ve ekosistem yaklaşımlı sulakalan yönetimi
2 Sucul ekosistemlerin özellikleri, dünyadaki önemli sucul ekosistemler.
3 Sucul Ekosistemlerdeki kirliliğin kontrolü, çevresel yüklerin belirlenmesi ve bu ekosistemlerdeki sorunların paydaşların katılımlarının artırılarak çözüm yollarının bulunması[Yok]Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sürdürülebilirliğin tanımı ve ekosistem yaklaşımlı sulakalan yönetimi
2 Sucul Ekosistemlerin Fonksiyonları ve Rolleri
3 Sucul Ekosistemler Üzerindeki İnsan Aktiviteleri ve Kirlenme Kaynakları
4 Sucul Ekosistemlerin Yönetim Planları
5 Havza Yönetim Planları ve Tematik Planlar
6 Sucul Ekosistemlerin Yönetimi ve İyileştirilmesi
7 Ara Sınav
8 Çevresel Etkiler ve Yeşil Yönetim
9 Dünyadaki Önemli Sucul Ekosistemler-1
10 Dünyadaki Önemli Sucul Ekosistemler-2
11 Yönetim Sistemleri ve Düzenlemeler
12 Sucul Ekosistemlerin İzlenmesi
13 Ekonomik ve Finansal Konular
14 Dönem Ödevi Sunumları
15 Dönem Ödevi Sunumları
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 90
Ev Ödevi 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 90
Ev Ödevi 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 8 8
Rapor Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 3 4 12
Toplam İş Yükü (saat) 119

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek