GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001014112014 ÇEVRE VE SU KİRLİLİĞİ Ders 4 7 0

Lisans

1 Kirlilik, kirlilik çeşitleri, çevresel bozulma,kaynaklar, populasyon hakkında bilgi edinebilme, Ekosistemler;başlıca ekosistem tipleri;kıyısal bölge, kıtasal sulak alanların önemi,ekosistemi etkileyen değişikleri kavrayabilme
2 Hava kaynakları ve kirliliği, iklim, küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi ve nükleer savaşın getirdiği sonuçları açıklayabilme
3 Su kaynakları ve su kirliliği; su temini, su kaynaklarının kullanımı ve yeniden kullanımı, su kaynaklarının problemleri: seller, kuraklık gibi felaketlerin nedenlerini tartışabilme, Kontamine içme suları, su kaynaklarının yönetimi, dere ve göl kirliliği, okyanus kirliliği yer altı sularının kirliliği, su arıtımı ve su hakları hakkında bilgi edinebilme.
4 Toprak kirliliği ve kaynakları hakkında bilgi edinebilme; Toprak-su ilişkisini, su-hava kirleticilerinin toprak üzerindeki etkilerini tartışabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Populasyonlar ve doğal kaynaklar kirlilik sınıflandırmaları, çevresel bozulma Genel tanıtım
2 Doğal kaynaklar, çevresel bozulma, doğal kaynak çeşitleri ve kaynak azlığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği su kalitesi parametreleri
3 Kirliliğin kaynağı ve etkileri ve kontrolu Çözünmüş oksijen tayini
4 Populasyon artışı, kaynak kullanımı, çevre ve kirlilik ilişkisi. Kültürel değişiklikler, etik ve çevre. Başlıca kültürel değişimler ve çevresel ahlak pH ve Karbondioksit tayini
5 Hava kaynakları ve kirliliği, iklim, küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi ve nükleer savaş Hava Kalitesi parametreleri ve PM10, PM2.5
6 Küresel ısınma ve sera etkisinin artışı. Küresel ısınmanın biyolojik çeşitlilik, ekosistem ve vejetasyon üzerine etkisi. Küresel ısınmanın önlenmesi. Ozontabakasının azalması ve potansiyel etkileri Sera Gazları: Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6)
7 ARA SINAV Su ve sediment numune alma yöntemleri
8 Su kaynakları ve ve su kirliliği, su temini, su kaynaklarının kullanımı ve yeniden kullanımı, su kaynağı problemleri Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) analizi
9 Seller, kuraklık, kontamine içme suları, su kaynaklarının yönetimi Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOI) Analizi
10 Dere ve göl kirliliği, okyanus kirliliği yer altı sularının kirliliği, su arıtımı ve su hakları Su ve sedimette ağır metal analizi
11 Toprak kaynakları ve kirliliği.Başlıca toprak tipleri kompozisyonu ve yapısı. Toprak erozyonu toprak korunması, karaların kullanımının kontrolü, Pestisit analizi
12 Toprak verimliliğinin yeniden kazanılması, ve sulama problemleri PAH analizi
13 Canlı kaynakları ve sürdürülebilir kullanımı Biyotada ağır metal analizi
14 Mikroplastik kirliliği Su ve sedimentte mikroplastik analizi
15 Dönem ödevlerinin sunumu Su Numunelerinde Yapılan Mikrobiyolojik Analizler
16 FİNAL SINAVI Laboratuvar Dönem ÖdeviYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 4 2 8
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Rapor Hazırlama 1 5 5
Rapor Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 5 1 5
Toplam İş Yükü (saat) 98

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek